Paweł Kukiz o Afganistanie, Iraku i Polskich Siłach Zbrojnych

Jako kandydat na prezydenta Paweł Kukiz temat polskich sił zbrojnych uważa za niezwykle istotny. Dlatego też w rozmowie z Moniką Olejnik skupił się na ich stanie i przyszłości. Odniósł się także do Afganistanu i Iraku, co ciekawe jednak, nie mówiąc o polskich misjach na Bliskim Wschodzie – a o obowiązujących ordynacjach wyborczych w tych krajach.

Sprawdzone wypowiedzi

Paweł Kukiz

33 tys. szeregowców, którzy odchodzą, którzy chcą odchodzić z wojska?

 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Paweł Kukiz prawdopodobnie nawiązuje do analizy Biura Bezpieczeństwa Narodowego, według której “z polskiej armii w latach 2016-2022 odejdzie ponad 34 tysiące szeregowych.”

 

Odejście z pracy takiej ilości szeregowych nie jest jednak związane z ich preferencjami, czy chęciami, a z wygasaniem umów, które szeregowi zawodowi podpisywali w miarę profesjonalizacji polskiej armii. Zgodnie z nimi, szeregowi mogą zajmować to stanowisko maksymalnie przez okres 12 lat i na taki okres podpisywali kontrakty z Siłami Zbrojnymi RP. Pierwsze odejścia związane z 12-letnim stażem rozpoczęły się w roku 2011.

 

Zgodnie z danymi Departamentu Kadr MON liczba odejść w latach 2016-2026 związana z wygasaniem 12-letnich kontraktów będzie się kształtowała następująco:

 

Należy zauważyć że odchodzenie z wojska żołnierzy jest procesem naturalnym, który jest kompensowany przyjmowaniem na służbę nowych. W latach 2010-2013 liczba odejść z korpusu szeregowych kształtowała się na poziomie 899-2016 żołnierzy rocznie, natomiast liczba przyjęć na poziomie 3542-6250 żołnierzy rocznie. Zgodnie z dotychczasowymi danymi, pomimo znaczącej liczby odejść z korpusu szeregowych, ilość nowych chętnych przewyższała ilość odchodzących żołnierzy. Co więcej, część żołnierzy którzy decydują się na odejście, lub którym kończą się 12-letnie kontrakty pozostaje w Siłach Zbrojnych, awansując na stanowiska podoficerskie, lub oficerskie.

 

Wypowiedź Pawła Kukiza należy zatem uznać za manipulację. Faktycznie, w najbliższych latach ok. 34 tys. szeregowych będzie musiało odejść z Korpusu Szeregowych. Nie jest to jednak związane z ich preferencjami, a z wygasaniem 12-letnich kontraktów które podpisali wstępując do Korpusu. Odpływ szeregowych był do tej pory skutecznie rekompensowany przyjmowaniem nowych żołnierzy na służbę, więc należy domniemywać że po uwzględnieniu zatrudnienia nowych żołnierzy nie grozi nam istotny spadek liczby szeregowych. Co więcej, część szeregowców technicznie „odchodzących” ze służby pozostanie w Siłach Zbrojnych, po przeniesieniu na wyższe stanowiska podoficerskie i oficerskie.

 

Ze względu na brak ogólnodostępnych źródeł pierwotnych, w przypadku tej analizy zmuszeni byliśmy bazować na przytaczanych fragmentach analiz publikowanych w źródłach prasowych – które zasadniczo publikowane były jako cytaty, w tożsamej formie wśród różnych publikacji.

Zwróciliśmy się do Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwa Obrony Narodowej o stosowne oświadczenia i wspomnianą analizę. W wypadku otrzymania tychże, fact-check zostanie zedytowany i wzbogacony o uzyskane informacje.

Paweł Kukiz

Amerykanie, kiedy wyzwalają w cudzysłowie oczywiście Irak czy Afganistan, jaki tam zostawiają system ustrojowy, jaką ordynację wyborczą, proporcjonalną

 

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Paweł Kukiz miał rację jeżeli chodzi o wybory do instytucji parlamentarnej w Iraku, które faktycznie odbywają się w systemie proporcjonalnym, natomiast myli się w odniesieniu do wyborów w Afganistanie, które odbywają się w systemie pojedynczego głosu nieprzechodniego (SNTV), który jest wariantem ordynacji większościowej. Ze względu na wyciągane z tych tylko w połowie poprawnych danych wnioski – dotyczące amerykańskiego “lobbingu” na rzecz proporcjonalnej ordynacji wyborczej – wypowiedzi te należy więc uznać łącznie za manipulację.

Zgodnie z danymi misji pomocowej ONZ w Iraku wybory w Iraku w 2014r do Council of Representatives (odpowiednik parlamentu) odbyły się w systemie proporcjonalnym, z częściowo otwartymi listami wyborczymi: “The electoral system for the CoR [Council of Representatives – przyp. red.] elections is by  proportional representation with semi-­‐open list balloting”.

 

Również wybory w 2010r. odbyły się w systemie proporcjonalnym, przy czym system list wyborczych był w pełni otwarty: “The proportional representation system adopted is an open list which allows voters to select one candidate from one political entity for their governorate of residence.

Wybory w Afganistanie do “House of the People” (odpowiednik parlamentu) odbywają się natomiast, zgodnie z danymi International Foundation for Electoral Systems,  według systemu pojedynczego głosu nieprzechodniego (single non-transferable vote). System SNTV może być uznany za “mutację ordynacji większościowej stosowanej w jednomandatowych okręgach wyborczych, polega on bowiem na tym, że pomimo kilku mandatów w ramach danego okręgu, wyborca ma tylko jeden głos. Kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów otrzymują mandaty.” (opracowanie Portalu Spraw Zagranicznych).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >