Paweł Kukiz o Trybunale Konstytucyjnym

Paweł Kukiz był gościem programu Gość Radia Zet 5 grudnia 2017 r. Lider partii Kukiz’15 wypowiadał się na temat planowanej rekonstrukcji rządu Beaty Szydło i projektów ustaw złożonych do Sejmu VIII kadencji przez jego ugrupowanie.

Sprawdzone wypowiedzi

Paweł Kukiz

Rozwiązanie Kukiz’15, które mówi o tym, by sędziów Trybunału wybierała większość kwalifikowana dwóch trzecich głosów (…) to jest dobre rozwiązanie. Tym bardziej, że pół roku później Komisja Wenecka uważała, stwierdziła, że ten pomysł Kukiz’15 jest jedynym rozwiązaniem.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2 grudnia 2015 r. złożonym przez Kukiz`15 (druk nr 129) proponowano wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm większością kwalifikowaną 2/3 ustawowej liczby posłów. 

Natomiast 11 marca 2016 r. Komisja Wenecka wydała opinię w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. We wnioskach w punkcie 140 komisja rekomenduje wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm większością kwalifikowaną.

Komisja nie określa konkretnie ułamka wymaganej większości głosów. Ponadto, nie odnosi się w swojej opinii bezpośrednio do projektu Kukiz`15. Sama Konstytucja RP przewiduje także inną większość kwalifikowaną – 3/5 ustawowej liczby posłów. 

Także data wydania opinii (11-12 marca 2016 r.) nie zgadza się z treścią wypowiedzi Pawła Kukiza. Projekt ugrupowania Kukiz’15 do Sejmu wpłynął 3 grudnia 2015 r., zatem trzy, a nie sześć miesięcy przed opinią Komisji Weneckiej.

Share The Facts
Paweł Kukiz
Lider Kukiz’15


Rozwiązanie Kukiz’15, które mówi o tym, by sędziów Trybunału wybierała większość kwalifikowana dwóch trzecich głosów (…) to jest dobre rozwiązanie. Tym bardziej, że pół roku później Komisja Wenecka uważała, stwierdziła, że ten pomysł Kukiz’15 jest jedynym rozwiązaniem.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >