Paweł Kukiz w Radio Szczecin

Paweł Kukiz kandydat na prezydenta RP w Radio Szczecin o jednomandatowych okręgach wyborczych do senatu.

Sprawdzone wypowiedzi

Paweł Kukiz

1 senator przypada na 370tys. obywateli

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podziału na okręgi wyborcze w Polsce dokonuje się według jednolitej normy przedstawicielstwa, obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców kraju przez 100, z uwzględnieniem przepisów art. 260 Kodeksu wyborczego.

Zgodnie z Rocznikiem Demograficznym 2014 w 2013 roku liczba obywateli wynosiła 38495659 osób. Zgodnie z Konstytucją z 1997 liczba Senatorów wynosi 100. Wykonując proste działanie 38495659/100 otrzymujemy wynik 384956,59 co oznacza że na jednego senatora w Polsce przypada ok. 385 tys. obywateli.

Jednak kiedy przeanalizujemy liczbę  mieszkańców przypadającą na 1 mandat w wyborach do Senatu w 2011 roku, zauważymy, że liczba obywateli jest zróżnicowana w zależności od okręgu wyborczego i nie odpowiada dokładnemu wynikowi dzielenia liczby mieszkańców kraju przez 100. Liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat w najmniejszym okręgu w 2011 roku wynosiła 216 436 tys., a w największym 643 133 tys.

Paweł Kukiz

liczba urzędników (…) w tej chwili wynosi 850 tys

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według Zatrudnienia i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2014r w Polsce pracuje 646 tysięcy urzędników, a więc stwierdzenie jest fałszywe.

Paweł Kukiz

W czasach komunizmu kiedy liczba ludności Polski była podobna co teraz liczba urzędników wynosiła 150 tys.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

W wypowiedzi Pawła Kukiza możemy wyróżnić dwie kwestie nieweryfikowalne. Pierwsza to pojęcie „czasów komunizmu”. Przyjmując, że „czasy komunizmu” to okres od 1952-1989 roku, możemy wskazać, że według Rocznika Demograficznego 2014 (strony 78-80) liczba ludności w roku 52 wynosiła 25999000 (ok. 26 milionów), do roku 89 liczba polaków wzrosła do 37988000 (ok. 38 milionów). Obecnie liczba ludności wynosi 38495659 (ok. 38.5 miliona), tak więc mówiąc o „czasach kiedy liczba ludności Polski była podobna „co teraz” mamy na myśli schyłek komunizmu.

Drugą kwestią nieweryfikowalną jest liczba urzędników z 1989 roku, ponieważ nie dotarliśmy do wiarygodnych danych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >