Paweł Kukiz w TV Republika

Paweł Kukiz był gościem Katarzyny Gójskiej-Hejke w programie „W punkt” Telewizji Republika. Rozmowa głośno wybrzmiała ze względu na przerwanie wywiadu przez zaproszonego. Naszym zadaniem było sprawdzenie prawdziwości wypowiadanych przez niego słów.

Sprawdzone wypowiedzi

Paweł Kukiz

W Wielkiej Brytanii wystarczy zebrać 10 podpisów pod kandydaturą, wpłacić 500 funtów kaucji.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W Wielkiej Brytanii chcąc wziąć udział w wyborach parlamentarnych jako kandydat niezależny należy mieć co najmniej 18 lat oraz złożyć odpowiednie dokumenty zawierające dane dotyczące kandydata (pełne imię i nazwisko, adres, zgodę na kandydowanie itp.), przedstawić podpisy 10 osób zarejestrowanych jako wyborcy oraz wpłacić £500 depozytu.

Paweł Kukiz

Kodeks Wyborczy pozwala mi na wystawienie jedynie 920 kandydatów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W związku z brzmieniem art. 211 §2 Kodeksu Wyborczego “Liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż liczba posłów wybieranych w danym okręgu wyborczym i większa niż dwukrotność liczby posłów wybieranych w danym okręgu wyborczym” komitety wyborcze mając na uwadze, że Sejm składa się z 460 posłów, faktycznie mogą wystawić maksymalnie 920 kandydatów.

Paweł Kukiz

Nie wszedł [do parlamentu] Paweł Poncyljusz, który dostał głosów 25 tysięcy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Paweł Poncyljusz w wyborach do parlamentu w 2011 roku startując z listy wyborczej partii Polska Jest Najważniejsza w okręgu nr 19 (Warszawa I), otrzymał dokładnie 24948 głosów i był to szósty wynik w okręgu.

 1. Donald Tusk (PO) – 374 920 głosów
 2. Jarosław Kaczyński (PiS) – 202 297 głosów
 3. Janusz Palikot (RP) – 94 811 głosów
 4. Ryszard Kalisz (SLD) – 53 451 głosow
 5. Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) – 45 027 głosów
 6. Paweł Poncyliusz – 24 498 głosów

Wyborcy w danym okręgu wybierali 20 przedstawicieli do Sejmu, co oznacza że gdyby brano pod uwagę jedynie liczbę oddanych głosów – Paweł Poncyljusz zostałby posłem na Sejm RP. Jednak ze względu na charakter ordynacji wyborczej, a dokładniej art. 196. kodeksu wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 roku, który stanowi: „W podziale mandatów w okręgach wyborczych uwzględnia się wyłącznie listy kandydatów na posłów tych komitetów wyborczych, których listy otrzymały co najmniej 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju” polityk PJN nie mógł zostać posłem.

Jego partia otrzymała w skali kraju łącznie 315,393 głosów, co stanowiło 2,19% wszystkich oddanych głosów. Oznacza to, że lista tego ugrupowania nie przekroczyła wymaganego pięcioprocentowego progu wyborczego i żadna z umieszczonych na niej osób nie mogła dostać się do Sejmu.

Paweł Kukiz porównywał w rozmowie wynik Pawła Poncyljusza i Przemysława Wiplera stwierdzając, że drugi z nich otrzymał „chyba 3-4 tysiące głosów”. Ze względu na użytą formę nie poddajemy tej wypowiedzi weryfikacji, ale polityk ten startujący wtedy z list Prawa i Sprawiedliwości otrzymał dokładnie 4 615 głosów.

Ostatecznie, posłami na Sejm RP z okręgu nr 19 zostali w 2011 roku następujący kandydaci:

 1. Donald Tusk (PO) – 374 920 głosów
 2. Jarosław Kaczyński (PiS) – 202 297 głosów
 3. Janusz Palikot (RP) – 94 811 głosów
 4. Ryszard Kalisz (SLD) – 53 451 głosow
 5. Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) – 45 027 głosów
 6. Mariusz Kamiński (PiS) – 17 535 głosów
 7. Jan Vincent-Rostowski (PO) – 10 743 głosy
 8. Małgorzata Gosiewska (PiS) – 8 129 głosów
 9. Wanda Nowicka (RP) – 7 065 głosów
 10. Joanna Fabisiak (PO) – 6 739 głosów
 11. Adam Kwiatkowski (PiS) – 6 284 głosy
 12. Marcin Święcicki (PO) – 6 246 głosów
 13. Artur Górski (PiS) – 4 762 głosy
 14. Alicja Dąbrowska (PO) – 4 622 głosy
 15. Przemysław Wipler (PiS) – 4 615 głosów
 16. Roman Kosecki (PO) – 4 603 głosy
 17. Michał Szczerba (PO) – 4 137 głosów
 18. Ligia Krajewska (PO) – 3 590 głosów
 19. Marcin Kierwiński (PO) – 3 580 głosów
 20. Leszek Jastrzębski – 3 075 głosów

 

Paweł Kukiz

Za rok… obcokrajowcy będą mogli kupić ziemię w Polsce.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Od dnia 1 maja 2004 r. generalna zasada, iż nabycie nieruchomości lub udziałów i akcji w spółkach będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia, nie ma zastosowania do obywateli oraz przedsiębiorców posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ustawa przewiduje jednak wyjątek. Przedsiębiorcy i obywatele EOG nadal muszą uzyskać zezwolenie w przypadku:

 • nabywania nieruchomości  rolnych i  leśnych – przez okres 12 lat od uzyskania przez Polskę członkostwa w UE (czyli do 2 maja 2016 r.).

Podsumowując, cudzoziemcy mogą już kupować ziemię po otrzymaniu zezwolenia, jednak w maju 2016 roku będą mogli nabyć nieruchomości rolne i leśne na terenie RP bez konieczności jego posiadania. Wypowiedź należy uznać za manipulację.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >