Paweł Tanajno w radiowej Trójce”

27.04.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według definicji, polityk to osoba zawodowo zajmująca się polityką. W związku z tym, pierwszym kandydatem, który nie był politykiem, był bezpartyjny adwokat Liwiusz Ilasz ubiegający się o urząd prezydenta w 2005 roku. Warto tutaj wspomnieć również o przedsiębiorcy Stanisławie Tymińskim, który startował w wyborach w  latach 1990 i 2005. Był on,co prawda, członkiem Kanadyjskiej Partii Libertariańskiej, ale w chwili kandydowania w 1990 roku był zupełnie nieznany polskiemu społeczeństwu.Tegoroczni kandydaci również mają  niewielkie doświadczenie polityczne. Bezpartyjny reżyser Grzegorz Braun bezskutecznie startował w 2010 do Rady Miasta Wrocławia z listy lokalnego komitetu Polski Wrocław. Paweł Kukiz startuje bez poparcia żadnej partii politycznej, od 2014 jest radnym Sejmiku Dolnośląskiego, ale znany jest głównie ze swojej działalności artystycznej.

Należy pamiętać, że Paweł Tanajno należał do Platformy Obywatelskiej oraz był związany z Ruchem Poparcia Palikota, a obecnie jest członkiem Demokracji Bezpośredniej, więc posiada pewne doświadczenie  i zaplecze polityczne.

 

W świetle tych faktów wypowiedź należy uznać za fałszywą

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.