Paweł Zalewski o bieżącej sytuacji na rynku pracy

Europoseł Platformy Obywatelskiej Paweł Zalewski był poniedziałkowym gościem w Polskim Radiu 24. W rozmowie przytoczył on dane dotyczące bieżącej sytuacji na rynku pracy.

Sprawdzone wypowiedzi

Paweł Zalewski

Jaki jest poziom aktywności zawodowej Polaków w stosunku do tych, którzy nie są aktywni? 57% do 43%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego współczynnik aktywności zawodowej Polaków wyniósł w drugim kwartale 2017 roku 56,7%. Współczynnik ten został obliczony jako udział aktywnych zawodowo Polaków (pracujących i bezrobotnych) w wieku powyżej 15 lat. Takich osób jest obecnie 17 mln 359 tysięcy.

Osób biernych zawodowo (tzn. niepracujących i nieposzukujących pracy) jest obecnie 13 mln 254 tysiące.

Paweł Zalewski

Inwestycje przedsiębiorstw są dzisiaj na najniższym poziomie od ponad 20 lat.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych Eurostatu, stopa inwestycji w Polsce (stosunek nakładów brutto na środki trwałe w relacji do PKB) w roku 2016 wynosiła 18,1% i była tym samym najniższa od roku 1995, kiedy to wynosiła ona 17,4%. Zmiany tego wskaźnika makroekonomicznego na przestrzeni lat obrazuje poniższy wykres:

Według analizy przygotowanej przez ekspertów mBanku, w 2017 roku stopa inwestycji w dalszym ciągu się obniża i z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że jest obecnie najniższa od 1996 roku.

Paweł Zalewski

Jedna trzecia przedsiębiorstw w Polsce ogranicza swoją produkcję, ponieważ nie ma pracowników

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Według Barometru Rynku Pracy, wydawanego przez Work Service, zgodnie z danymi na 3 kwartał 2017 roku, 68,1% pracodawców sygnalizowało wpływ małej ilości pracowników na funkcjonowanie firmy i 32,6%, a więc jedna trzecia, stwierdziło, że brak obsadzonych stanowisk, wynikający z niedoboru kandydatów, powoduje brak możliwości zawierania nowych kontraktów, ale tylko 12,8% pracodawców sygnalizowało konieczność rezygnacji lub ograniczenia swoich inwestycji.

Raport nie przedstawia jednak danych odnośnie ewentualnego ograniczania bieżącej produkcji, co w swej wypowiedzi sugeruje Paweł Zalewski, w związku z czym uznajemy wypowiedź za manipulację.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >