Pierwszy wywiad Bronisława Komorowskiego po zakończonej prezydenturze

Bronisław Komorowski dzień po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Andrzej Dudy był gościem radia TOK FM. W rozmowie z Jackiem Żakowskim, Tomaszem Lisem, Tomaszem Wołkiem i Wiesławem Władyką była głowa państwa podsumowywała swoją pięcioletnią kadencję.

Były prezydent stwierdził m.in., że jego poprzednicy wetowali tylko i wyłącznie ustawy rządów, z którymi mieli “na pieńku”, a “swoich rządów nie poczęstowali wetem”.

Sprawdzaliśmy podobną wypowiedź Bronisława Komorowskiego i sklasyfikowaliśmy ją jako #fałszZarówno Lech Kaczyński, jak i Aleksander Kwaśniewski wetowali ustawy rządów, które tworzyły partie z jakich się wywodzili, odpowiednio PiS i SLD.

Ponadto, przyznał że prawie wszystkie jego inicjatywy ustawodawcze przeszły przez parlament.

Ze względu na użycie określenia “prawie wszystkie” nie poddajemy tej wypowiedzi ocenie, jednak na 28 inicjatyw ustawodawczych Bronisława Komorowskiego 23 zostało uchwalonych przez parlament:

 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym

 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 • Ustawa z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • Ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

 • Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

 • Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Pozostałe wypowiedzi sklasyfikowaliśmy zgodnie z naszą metodologią.

[fot. Paweł Kula]

Sprawdzone wypowiedzi

Bronisław Komorowski

Wszystkie moje weta były przyjęte przez większość rządową.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta zawarta jest informacja o skierowaniu przez Bronisława Komorowskiego 4 ustaw do ponownego rozpatrzenia przez Sejm:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie

 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o nasiennictwie

 • Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o okręgach sądowych sądów powszechnych

 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

W przypadku 3 z nich Sejm zdecydował się jednak podjąć próbę ich ponownego uchwalenia:

 • Głosowanie nad ponownym uchwaleniem ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie

Głosowało – 397 Za – 184 Przeciw – 211 Wstrzymało się – 2

Wymagana większość ⅗ – 239

PO – Głosowało 185 Za – 2 Przeciw – 183

PSL – Głosowało 26 Za – 26

 • Głosowanie nad ponownym uchwaleniem ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych

Głosowało – 445 Za – 235 Przeciw – 208 Wstrzymało się – 2

Wymagana większość ⅗ – 267

PO – Głosowało – 202 Przeciw – 202

PSL – Głosowało – 28 Za – 28

 • Głosowanie nad ponownym uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Głosowało – 448  Za – 64  Przeciw – 381  Wstrzymało się – 3

Wymagana większość ⅗ – 269

PO – Głosowało – 200 Przeciw – 200

PSL – głosowało 30 Za – 30

Żadne weto nie zostało odrzucone przez izbę, ale stało się to w głównej mierze za sprawą posłów Platformy Obywatelskiej. Przedstawiciele koalicyjnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w każdym z tych głosowań byli za odrzuceniem prezydenckiego weta. W związku z tym nie można stwierdzić, że weta Bronisława Komorowskiego były przyjmowane przez większość rządową. Wypowiedź należy uznać za manipulację.

Bronisław Komorowski

Z dumą mogę powiedzieć, że w okresie sprawowania urzędu rekordowa część Polaków miała do mnie zaufanie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Na podstawie regularnych raportów CBOS dotyczących stopnia zaufania obywateli do polityków należy stwierdzić, że Bronisław Komorowski faktycznie prowadził w rankingu w czasie trwania swojej kadencji. Jednak dwa razy znalazł się na drugim miejscu. Pierwszy raz w październiku 2010 roku z wynikiem 62% ( na pierwszym miejscu znalazł się Jerzy Buzek z 65% zaufaniem obywateli), a drugi raz w trakcie trwania tegorocznej kampanii wyborczej (maj 2015), kiedy między pierwszą a drugą turą cieszył się 54% zaufaniem (takim samym jak Andrzej Duda) i przegrał z Pawłem Kukizem (wynik 58%). Średnie zaufanie wobec prezydenta Komorowskiego w czasie trwania jego kadencji wyniosło 69%.

Źródło: CBOS

Gdy porównamy średni stopień zaufania do Bronisława Komorowskiego z poprzednikami obejmującymi urząd głowy państwa, faktycznie jego wynik jest znacznie lepszy niż Lecha Kaczyńskiego (37%), czy Lecha Wałęsy (43%), ale już Aleksander Kwaśniewski cieszył się większym zaufaniem (74%).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >