Piotr Duda o programie Nowoczesnej

23.05.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Program Nowoczesnej odwołuje się do niepełnosprawnych w sześciu postulatach:

  1. “Nie pozwolimy na naruszanie niczyjej godności ze względu na rasę, płeć, wyznanie, tożsamość i orientację seksualną, niepełnosprawność czy poglądy polityczne.” (strona 28, punkt 8)
  2. “(…) Zwiększymy pomoc dla niepełnosprawnych, umożliwiającą im funkcjonowanie w społeczeństwie na równi z innymi obywatelami.” (s. 28, p. 9)
  3. “Rodzinom opiekującym się niepełnosprawnymi, także dorosłymi, zapewnimy odpowiednie zasiłki i pomoc w łączeniu opieki z pracą. Tym niepełnosprawnym, którzy chcą pracować, zapewnimy możliwość zdobycia kwalifikacji. Wprowadzimy zasadę, że wszystkie usługi finansowane z pieniędzy publicznych muszą być dogodnie dostępne dla osób niepełnosprawnych.” (s. 46 p. 6)
  4. “Wprowadzimy jednolity system orzekania o niepełnosprawności, by zapewnić większą przejrzystość i mniej biurokracji.”  (s. 46 p. 7)
  5. “Zachęcimy miasta i gminy do wprowadzania rozwiązań ułatwiających korzystanie z przestrzeni wszystkim mieszkańcom i mieszkankom, w tym osobom z niepełnosprawnością, seniorom i rodzicom.” (s. 103 p. 12)
  6. „Zwiększymy poprzez zmiany w prawie bezpieczeństwo grup szczególnie narażonych na ataki i przestępstwa z nienawiści, zwłaszcza ze względu na pochodzenie, wyznanie, płeć, orientację i tożsamość seksualną, niepełnosprawność czy wiek.” (s. 111, p. 10)

Wypowiedź Piotra Dudy należy uznać za fałszywą, ponieważ program Nowoczesnej niejednokrotnie porusza kwestię niepełnosprawnych.

Share The Facts
Piotr Duda
Przewodniczący Solidarności


W programie wyborczym Nowoczesnej nie ma nawet pół słowa o niepełnosprawnych. To jest coś strasznego i brzydzę się takimi politykami.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.