Czas czytania: około min.

Piotr Guział o wydatkach na edukację w Warszawie

20.09.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi dotyczącymi wykonania budżetu m. st. Warszawy w 2017 roku, ubiegłoroczne wydatki stolicy na edukację wyniosły 3 921 mln zł. Część (47%) wydatków na warszawką oświatę została pokryta z budżetu państwa w ramach subwencji oświatowej, pozostałe środki pochodziły z dochodów własnych miasta.

Plan budżetu stolicy na 2018 r. przewiduje wydatki na edukację w wysokości 4 010 mln zł. Subwencja oświatowa wyniesie 1,765 mln zł, co stanowi ok. 44% planowanych wydatków.

Piotr Guział przytacza przytacza prawidłowe dane dotyczące wysokości wydatków Warszawy na edukację, w związku z tym uznajemy jego wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Piotr Guział
Radny Warszawy


Warszawa wydaje na edukację blisko 4 miliardy złotych rocznie.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.