Piotr Liroy-Marzec w Poranku RDC

Poseł Kukiz’15 Piotr Liroy-Marzec w audycji „Poranek RDC”, mówił m.in. o ustawie legalizującej medyczną marihuanę, której jest orędownikiem, oraz odnosił się do bieżących spraw w polskiej polityce.

Sprawdzone wypowiedzi

Piotr Liroy-Marzec

Dzisiaj w Polsce tego badać nie można [medycznej marihuany].

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Badania kliniczne przeprowadza się na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne. Uprawniony podmiot (lekarz) może przeprowadzić badanie nad “produktem leczniczym”, czyli zgodnie z art. 2 ust. 32 – substancją lub mieszaniną substancji, przedstawianą jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób.

Powyższa regulacja oznacza, że lekarz może przeprowadzić badanie kliniczne nad dowolną substancją przedstawioną jako produkt leczniczy. Lekarz oczywiście musi pozyskać substancję w zgodny z prawem sposób.

Pozyskiwanie substancji na bazie ziela konopii indyjskich jest dozwolone w ramach tzw. importu docelowego, o czym informuje w komunikacie z lipca 2015 r. Ministerstwo Zdrowia.

Co więcej w Polsce już prowadzi się badanie kliniczne nad kanabinoidami – np. w Wojewódzkim Szpitalu w Lublinie.

Piotr Liroy-Marzec

Po badaniach w tej chwili które zostały przeprowadzone wynika że 85% Polaków chce medycznej marihuany.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster dla SE.pl, w którym na zadane pytanie “Czy zdecydowałby się Pan/Pani na leczenie medyczną marihuaną siebie lub bliskiej osoby?”, aż 87% respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 5-8 lutego 2016 r. na próbie 1116 Polaków w wieku 18+. Struktura demograficzna była zgodna ze strukturą dorosłych Polaków. Maksymalny błąd losowy wyniósł 3 proc.

Piotr Liroy-Marzec

Próg referendalny jest 50%, a nawet jeśli zostanie przekroczony to to nie obliguje rządu.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art 125 ust. 3 Konstytucji odnoszącym się do referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa “jeżeli w referendum ogólnokrajowym  wzięło udział więcej niż połowa ustawowej liczby uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący”.  W związku z tym, jeżeli w referendum wzięło udział ponad 50 % wyborców, rozstrzygnięcie należy uznać za wiążące. Dalsze podjęcie działań władz państwowych w celu realizacji tego rozstrzygnięcia normuje ustawa z 2003 roku o referendum ogólnokrajowym. Zgodnie z art. 67 ustawy “Właściwe organy państwowe podejmują niezwłocznie czynności w celu realizacji wiążącego wyniku referendum zgodnie z jego rozstrzygnięciem przez wydanie aktów normatywnych bądź podjęcie innych decyzji, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego o ważności referendum w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.”

W Konstytucji znajduje się również drugi rodzaj referendum opisany w art. 235 ust. 6 Konstytucji, które jest referendum zatwierdzającym zmiany w Konstytucji jeżeli dotyczą one rozdziału I, II lub XII i odpowiedni podmiot wymieniony w ust. 1 tego art. tego zażąda. W tym przypadku nie ma progu referendalnego po którego przekroczeniu referendum jest wiążące

Trzecim rodzajem referendum jest referendum ratyfikacyjne umowy międzynarodowej, dla którego stosowane są normy art.125.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >