Piotr Zgorzelski w Sygnałach Dnia PR1

Piotr Zgorzelski był gościem Michała Rachonia w Sygnałach dnia Polskiego Radia. Odniósł się  do sprawy audytu w ARiMR oraz komentował wybory do Senatu z 6 marca 2016 roku.

Sprawdzone wypowiedzi

Piotr Zgorzelski

W przeciągu 8 lat na 11 tysięcy pracowników agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa wydano na nagrody […] jeżeli ktoś policzy średnio 3 tysiące rocznie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według kontroli wewnętrznej, której wyniki ogłosiła ARiMR na konferencji prasowej 2 marca 2016, na przestrzeni lat 2008 – 2015 poprzednie kierownictwo przeznaczyło 281 744 321 zł. W ostatnich latach w ARiMR pracowało około 11 tysięcy pracowników (2014 roku – 10 943 osób; 2013 roku – 10 950 osób; 2012 roku – 10 996 osób; 2011 roku – 11 271 osób; 2010 roku  – 11 372 osób). Po wyliczeniach średnia nagroda w ciągu roku dla jednego pracownika wynosi 3 201 złotych. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

W ramach ciekawostki należy dodać, że według audytu przeprowadzonego w ARiMR:

“wielu z tych pracowników w okresie zatrudnienia w Agencji w ostatnich latach otrzymało po kilkaset tysięcy złotych [z tytułu] samych nagród. […] Kierownictwo Centrali ARiMR (Prezesi, Zastępcy Prezesów, Dyrektorzy Departamentów i Zastępcy Dyrektorów Departamentów) razem 10 162 665 zł na średnio 83 osoby. Kierownictwo Oddziałów Regionalnych (Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych i Zastępcy Dyrektorów OR) razem 7 255 636 zł na średnio 54 osoby.

Powyższy fragment wskazuje na to, że kierownictwo ARiMR, co roku dostawało nagrody o wysokości powyżej 100 tysięcy złotych.

Piotr Zgorzelski

Mieczysław Bagiński od ostatnich wyborów poprawił swój wynik aż o 14%, bo w poprzednich wyborach uzyskał 27%, teraz 41%.

Prawda Ukryj uzasadnienie

We wcześniejszych wyborach, czyli 25 października 2015 roku Mieczysław Bagiński uzyskał 27,67% procent głosów, zaś w wyborach uzupełniających jego wynik wzrósł do 41,03% poparcia – przy takiej samej liczbie kandydatów (czyli sześć osób). Należy jednak przypomnieć, że w wyborach na senatora z 6 marca 2016 kandydaturę Mieczysława Bagińskiego poparła również Nowoczesna oraz Platforma Obywatelska.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >