Płace minimalne w służbie zdrowia

W rozmowie w Polskim Radiu 24, Rzecznik Rządu Rafał Bochenek powołał się na treść obowiązującej ustawy zwiększającej minimalne wynagrodzenie w służbie zdrowia, podając kwotę dotyczącą rezydentów.

Materiał powstał w ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych „Zostań Społecznym Komandosem!”. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sprawdzone wypowiedzi

Rafał Bochenek

Od 1 lipca obowiązuje ustawa, która przewiduje podwyżki dla ludzi, którzy pracują w służbie zdrowia, rozłożone na 5 lat. W 2021 roku docelowo rezydenci będą zarabiali minimalnie 5200 złotych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Od 1 lipca, w myśl ustawy z dnia 8 czerwca, obowiązuje nowy sposób ustalania wynagrodzenia minimalnego pracowników medycznych. Jego kwota stanowi iloczyn współczynnika pracy, określonego dla odpowiednich stanowisk w załączniku, oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie (do roku 2019 – 3900 zł brutto).

Pensje będą rosnąć do roku 2021 o procent podany w punkcie piątym artykułu trzeciego ustawy. Z szacunkowych wyliczeń docelowej wysokości minimalnych wynagrodzeń w roku 2022, podanych w kwotach brutto i przedstawionych przez resort, wynika że dla lekarzy specjalistów wynagrodzenie będzie wynosiło 6351 zł, lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji 5851 zł, lekarzy bez specjalizacji 5251 zł, a stażystów 3651 zł. Rezydenci klasyfikowani są jako lekarze odbywający specjalizację. Wypowiedź jest więc prawdziwa.

Share The Facts
Rafał Bochenek
Rzecznik Rządu


Od 1 lipca obowiązuje ustawa, która przewiduje podwyżki dla ludzi, którzy pracują w służbie zdrowia, rozłożone na 5 lat. W 2021 roku docelowo rezydenci będą zarabiali minimalnie 5200 złotych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >