Plany budowy elektrowni jądrowej

Były Minister Skarbu z Platformy Obywatelskiej Andrzej Czerwiński był gościem Piotra Goćka w Sygnałach Dnia Radiowej Jedynki. Odnosił się głównie do inwestycji związanych z energetyką, w tym do planów budowy elektrowni jądrowej. Jak informował ostatnio Dziennik Gazeta Prawna została już podjęta decyzja o budowie pierwszej elektrowni atomowej w Polsce, a Mariusz Kozłowski z Ministerstwa Energii powiedział DGP, że trwają pracę nad aktualizacją Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Sprawdzone wypowiedzi

Andrzej Czerwiński

Maksymalnie w naszej strategii przewidywało się 6000 megawatów pozyskiwane z energii jądrowej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W 2014 roku przyjęto Program Polskiej Energetyki Jądrowej. Okres jego realizacji został opisany na lata 2014-2030, a realizuje go minister właściwy do spraw gospodarki. Jego głównym celem jest wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej. Zgodnie z Programem pierwsza energia z elektrowni jądrowej ma powstać w 2024 roku, w 2030 ma być wytwarzane co najmniej 3000 MW, a docelowo 6000 MW do 2035 r. Sam program określa udział energetyki jądrowej w polskim miksie energetycznym w 2030 r. od 12 % do 19%.

Pod koniec rządów PO-PSL był przygotowywany projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, który powoływał się na dokument z 2014 r. Nie został on jednak uchwalony.

Przyjęte założenia przewidują uruchomienie pierwszego bloku jądrowego w 2024 r. o mocy 1500 MW i oddawanie sukcesywne kolejnych bloków do osiągnięcia 6000 MW zainstalowanej mocy między 2030 a 2035 r.

W kwietniu 2016 roku wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski zapowiadał przygotowanie założeń do nowej polityki energetycznej państwa do 2050 roku. Założenia te miały być przedstawiony w pół roku, jednak nie ma żadnych informacji o ich opracowaniu.

Share The Facts
Andrzej Czerwiński
były Minister Skarbu


Maksymalnie w naszej strategii przewidywało się 6000 megawatów pozyskiwane z energii jądrowej.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >