Podatek od transakcji finansowych

Leszek Miller podczas rozmowy w radiu TOK FM wyraził poparcie Sojuszu Lewicy Demokratycznej dla wprowadzenia podatku od spekulacyjnych transakcji finansowych dodając, że jedenaście państw wprowadza taki podatek. Sprawdziliśmy prawdziwość tej wypowiedzi.

Sprawdzone wypowiedzi

Leszek Miller

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Podatek od spekulacyjnych transakcji finansowych (FTT) tzw. podatek Tobina, jest przedmiotem żywej dyskusji w krajach Unii Europejskiej od września 2011 roku kiedy to Komisja Europejska przedstawiła szczegółową propozycję jego wprowadzenia. Przez kolejne lata państwa członkowskie zainteresowane wprowadzeniem podatku (11 państw: Austria, Belgia, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia oraz Włochy) nie uzgodniły szczegółowych warunków. Co prawda, w poprzednich latach kraje negocjujące wprowadzenie FTT w ramach procedury wzmocnionej współpracy podpisywały porozumienia mające na celu przybliżenie czasu nałożenia podatku, jednak były to deklaracje niezobowiązujące i nieprzedstawiające warunków szczegółowych jego wprowadzenia. Jednym z ostatnich takich porozumień jest dokument z 27 stycznia 2015 roku kiedy to 10 z 11 państw negocjujących wprowadzenie podatku Tobina podpisało porozumienie dotyczące finansowego podatku transakcyjnego. Państwami tymi są: Austria, Belgia, Estonia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia oraz Włochy. Na mocy tego porozumienia 1 stycznia 2016 roku w tych krajach planowano wprowadzić FTT. Do porozumienia w tym czasie nie przystąpiła Grecja, uzasadniając swoją decyzję zmianą rządów w kraju – w tym okresie czasu wybory parlamentarne w Grecji wygrała partia Syriza.

Ostatnie wypowiedzi europejskich polityków, m.in. komisarza ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł – Pierre’a Moscovici, opublikowane przez agencję Reuters wskazują na to, że negocjacje dotyczące wprowadzenie podatku od transakcji finansowych w krajach europejskich wciąż trwają. Sam Pierre Moscovici możliwość wprowadzenia podatku Tobina widzi dopiero najwcześniej w 2017 roku ( a nie jak np. wcześniej przywołane porozumienie – 1 stycznia 2016 roku).

Oznacza to, że projekt i plany wprowadzenia podatku od spekulacyjnych transakcji finansowych w krajach Unii Europejskiej są wciąż na etapie negocjacji i pomimo coraz ściślejszej współpracy w tym obszarze i bardziej szczegółowych ustaleń, nie można powiedzieć by wprowadzenie tego podatku w którymkolwiek z tych państw było przesądzone. Warto wziąć też pod uwagę niestabilną wciąż sytuację Grecji, która znajduje się w grupie państw negocjujących.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >