Podsumowanie 2015 roku

Rok 2015 dla Demagoga upłynął przede wszystkim pod znakiem dwóch kampanii wyborczych: prezydenckiej i parlamentarnej. To wokół tych wydarzeń zogniskowane zostały nasze wysiłki, cieszące się jednocześnie największym zainteresowaniem z Waszej strony – naszych Czytelników. Setki wypowiedzi kandydatów, które padały podczas konwencji wyborczych, audycji, wywiadów, debat – od tych lokalnych, po ogólnopolskie, pozwoliły z naszej strony na rzetelne obserwowanie debaty publicznej w Polsce.


Podczas wyborów prezydenckich i towarzyszącej jej kampanii sprawdziliśmy 209 wypowiedzi 11 kandydatów:

Zweryfikowaliśmy merytoryczne wypowiedzi, które padły w trakcie 3 debat:

Publikowaliśmy również raporty związane z tematami przewodnimi kampanii np. „Jak wprowadzić w Polsce euro?. Szczególną popularność zyskała analiza obietnic wyborczych Bronisława Komorowskiego z 2010 roku – PBK: „Spełniłem wszystkie obietnice wyborcze”.


W czasie wyborów parlamentarnych sprawdziliśmy 13 debat z udziałem kandydatów:


Jednak wybory nie były jedynym okresem w którym intensywnie pracowaliśmy. Przez ostatnie 12 miesięcy nasz zespół sprawdził 937 wypowiedzi 173 osób. Oprócz tego zweryfikował 157 obietnic wyborczych:

Razem daje to ponad 1000 merytorycznych ocen

pod1

937 wypowiedzi

546 sklasyfikowaliśmy jako prawdziwe (58,3%)

250 jako fałszywe (26,7%)

99 jako manipulację (10,6%)

42 jako nieweryfikowalne (4,5%)

 

pod3

Łączny zasięg naszych wpisów na Facebooku

i Twitterze przekroczył 2 miliony

pod2

Warte odnotowania są także 2 raporty związane z referendum ogólnokrajowym przeprowadzonym 6 września:


Na koniec przedstawiamy 10 najpopularniejszych factchecków, które cieszyły się z Waszej strony największym zainteresowaniem w mijającym roku. Część z przywołanych wyżej opracowań zawiera się również w tym zestawieniu:

10. Cezary Tomczyk i koszty wyjazdowych posiedzeń rządu 

Podczas rozmowy ówczesnego rzecznika rządu z red. Beatą Tadlą na antenie TVP Info w programie „Dziś Wieczorem”, padło pytanie o koszty organizowanych w tym czasie wyjazdowych posiedzeń Rady Ministrów. Polityk stwierdził, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie poniosła żadnych dodatkowych kosztów związanych z transportem dlatego, że podpisała w tym celu umowę ryczałtową. Dzięki naszemu wnioskowi o dostęp do informacji publicznej uzyskaliśmy wgląd do umowy o świadczenie przewozu z której wynikało, że odpowiedzialne za usługę Centrum Usług Wspólnych otrzymywało miesięczny ryczałt w wysokości 270.000 zł brutto. -> Cezary Tomczyk w „Dziś wieczorem” TVP Info.

9. Bronisław Komorowski zgłasza referendum ogólnokrajowe. Pierwszy raz po 11 latach?

Prezydent Bronisław Komorowski w rozmowie z red. Konradem Piaseckim podczas audycji radiowej „Kontrwywiad RMF FM” stwierdził, że jego wniosek o zarządzenie referendum ogólnokrajowego jest pierwszą tego typu inicjatywą od 11 lat, dodając jednocześnie, że jego poprzednik nie zrobił tego ani razu. W rzeczywistości Lech Kaczyński w orędziu z dnia 07.10.2008 roku ogłosił chęć złożenia do Senatu RP wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie prywatyzacji szpitali. Izba nie wyraziła na to swojej zgody w głosowaniu 29.10 tego samego roku. -> Sprawdzamy wywiad Bronisława Komorowskiego z Konradem Piaseckim w RMF FM.

8. Debata liderów w TVP, TVN i Polsat. Ile uchodźców przyjęła Polska z Ukrainy

W debacie liderów ośmiu ogólnopolskich komitetów wyborczych przed wyborami parlamentarnymi największym zainteresowaniem cieszyła się wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego, który powiedział, że z Ukrainy jest u nas około pół miliona uchodźców. Według raportu przygotowanego przez Urząd ds. Cudzoziemców obywatele tego państwa posiadali w tym czasie 60 tysięcy ważnych kart pobytu, z czego status uchodźcy miało 3 tysiące osób. -> Debata liderów.

7. Obietnice z expose Ewy Kopacz – 80% versus 46%

Premier Ewa Kopacz w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” przyznała, że jej rząd w czerwcu 2015 roku zrealizował 80% obietnic złożonych w expose 01.10.2014 roku. Demagog po analizie wszystkich 52 deklaracji jakie padły w tym wystąpieniu uznał, że spełnionych zostało 24 z nich (46%), a kolejne 24 jest w trakcie realizacji. Z okazji pierwszej rocznicy od czasu wygłoszenia programu działania Rady Ministrów dokonał aktualizacji swojego raportu. Wtedy stan realizacji osiągnął 71%. -> Expose PEK.

6. Andrzej Duda zabrał głos w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości przyjęcia ślubowania od wybranej przez Sejm RP sędzi Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym odniósł się do trwającego wokół sądu konstytucyjnego kryzysu nominacyjnego. W naszej ocenie głowa państwa pomyliła się podczas niego dwukrotnie – zarówno w ocenie możliwego wyboru sędziów TK w 1997 roku, jak i liczby sędziów konstytucyjnych pochodzących z nominacji większości parlamentarnej Sejmu VII kadencji reprezentowanej przez partie PO i PSL. -> Prezydent RP Andrzej Duda na uroczystości przyjęcia ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

5. Obietnice wyborcze PO/PSL z 2011

Podczas kampanii parlamentarnej zweryfikowaliśmy obietnice wyborcze Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zawarte w programach wyborczych tych partii z 2011 roku. Na 105 sprawdzonych obietnic 46 z nich zostało zakwalifikowanych jako zrealizowane, natomiast 55 nie doczekało się realizacji. Pozostałe 4 były określone jako będące w trakcie realizacji. -> Raport – obietnice wyborcze PO/PSL z 2011.

4. Podsumowanie wyborów prezydenckich

W trakcie kampanii prezydenckiej zespół Demagoga sprawdził 209 wypowiedzi 11 kandydatów na urząd Prezydenta RP. Wśród nich wyodrębniono 273 jednostki analityczne, przyporządkowane do 34 wątków szczegółowych i 9 wątków głównych. Wszystkie zostały poddane analizie ilościowej oraz jakościowej. Wśród nich 105 zostało sklasyfikowanych jako prawdziwe, 73 jako fałszywe, 24 jako manipulacja, natomiast 7 zostało uznanych za nieweryfikowalne. -> Raport z kampanii prezydenckiej.

3. Nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego

W związku z nowelizacją Kodeksu Postępowania Karnego, która weszła w życie 01.07.2015 roku przygotowaliśmy krótką analizę najważniejszych zmian w ustawie, jednocześnie poddając weryfikacji wypowiedzi polityków związane z tym tematem. Najbardziej istotna to szersze obowiązywanie zasady kontradyktoryjności w procesie karnym. -> Nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego.

2. Wszystkie obietnice wyborcze Bronisława Komorowskiego

Prezydent Bronisław Komorowski w trakcie hangoutu na żywo organizowanego przez Gazetę Wyborczą stwierdził, że spełnił wszystkie swoje obietnice wyborcze złożone podczas kampanii prezydenckiej w 2010 roku. Demagog zebrał deklaracje polityka złożone w tym okresie i dokonał analizy po której stwierdził, że z 13 obietnic realizacji doczekało się 7 z nich. Do niezrealizowanych deklaracji należała m.in. kwestia płacenia niższych podatków, czy podwyżek dla nauczycieli. -> PBK: „Spełniłem wszystkie obietnice wyborcze” #factcheck.

1. Debata prezydencka w TVP1 i Polsat

Przed II turą wyborów prezydenckich doszło do pierwszej debaty Bronisława Komorowskiego z Andrzejem Dudą. Demagog weryfikował na żywo wypowiedzi kandydatów. Największym zainteresowaniem cieszyła się weryfikacja słów polityka Prawa i Sprawiedliwości dot. grafenu, który został określony jako polski wynalazek. W rzeczywistości stanowił on odkrycie badaczy brytyjskich. Polacy opracowali metodę jego uzyskiwania, która w tym czasie była na etapie postępowania patentowego. Popularną wypowiedzią ówczesnego prezydenta była natomiast ta, związana z odpowiedziami jego konkurenta w ankiecie, jaką wypełnił będąc kandydatem na posła do Parlamentu Europejskiego. Według Komorowskiego opowiedział się w niej za zmianami uderzającymi w polskie górnictwo. Całościowa weryfikacja udzielonych przez Dudę wypowiedzi udowodniła jednak, że obecny prezydent nie dał podstawy do takiego stwierdzenia. -> Debata prezydencka TVP i Polsatu.


 

Sprawdzone wypowiedzi

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >