Politycy o reformie edukacji

Głównym temat dzisiejszego dnia była planowana reforma systemu edukacji. Po zapowiedzi nadchodzących zmian w systemie szkolnictwa przez obecną Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską pierwszoplanowym przedmiotem dyskusji wśród polityków były zagadnienia oświatowe.

Poseł Platformy Obywatelskiej Kinga Gajewska na swoim profilu Twitter’owym odniosła się do kwestii związanych z pensjami nauczycieli. Paweł Kukiz w Sygnałach Dnia Radiowej Jedynki komentował udział w proteście szkolnym Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego – Sławomira Broniarza. Do tematu związanego z poziomem edukacji w polskim szkolnictwie ustosunkowała się była Minister Edukacji Narodowej – Krystyna Szumilas, w Sednie Sprawy Radia Plus. Anna Zalewska była gościem Sygnałów Dnia Programu Pierwszego Polskiego Radia. Obecna Minister poruszyła m. in. kwestię subwencji oświatowej.

Sprawdzone wypowiedzi

Kinga Gajewska

Prawda Ukryj uzasadnienie

W latach 2007-2012 wynagrodzenie poszczególnych grup nauczycieli wzrosło od 44% do 76%.

Zgodnie z zapowiedziami ówczesnego Premiera średnio wynagrodzenie dla nauczycieli wzrosło o około 50%. Minister Anna Zalewska obiecuję waloryzację w wysokości 1,3%. Co więcej na wczorajszym spotkaniu ze związkami zawodowymi zaznaczyła, iż w ustawie budżetowej na rok 2017 zabezpieczyła środki na waloryzację wynagrodzeń dla nauczycieli.

Nauczyciel średnio zarabia 2,717,59zł, z czego 1,3% to kwota około
35zł.
Dalej np. Nauczyciele dyplomowany z  tytułem magistra zarabia około 3 109zł z czego 1,3% to około 40zł.

Wynagrodzenie zasadnicze to jeden ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli. Jak stanowi art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla nauczyciela dyplomowanego – 184%. Kwota bazowa od 1 września 2016 r. wynosi 2.717,59 zł. Nie uległa ona zmianie w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 września 2015 r.

Z powyższego wynika, iż wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wynosi ok 5000,36zł. Z czego waloryzacja na poziomie 1,3% to kwota ok. 65zł.

Takie stawki obowiązują od 2015 roku na mocy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Krystyna Szumilas

Pierwsze badanie PISA było zrobione w 2000 r. Wtedy nie było gimnazjów, uczniowie byli w 8 klasowej szkole podstawowej i wtedy byliśmy poniżej średniej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment) obejmuje trzy podstawowe dziedziny: czytanie i interpretacja (ang. reading literacy), matematyka (mathematical literacy) i rozumowanie w naukach przyrodniczych (scientific literacy). Wyniki są kalibrowane w taki sposób aby średnia dla krajów OECD wynosiła 500 pkt.

W 2000 roku w kategorii czytanie polscy uczniowie osiągnęli 479, w kategorii matematyka 470, a w naukach przyrodniczych 483 punktów.

W 2012 roku wyniki te wynosiły odpowiednio 518, 518 i 526 punktów.

Anna Zalewska

Subwencja oświatowa jest uzależniona od liczby dzieci i liczby nauczycieli.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Wysokość subwencji oświatowej jako części subwencji ogólnej przekazywanej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa zależy od wielu czynników. Głównymi z nich są liczba dzieci i liczba nauczycieli.

Oprócz liczby dzieci i nauczycieli jest ona uzależniona od m.in.

  • typu szkoły do której uczęszcza uczeń (inny sposób naliczania dla uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych),
  • stopnia awansu zawodowego nauczyciela,
  • wymiaru etatu oraz wielu innych.

Szczegółowe informacje w tej kwestii znajdują na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w komunikacie z 22 grudnia 2015 roku oraz w dołączonym do niego Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, które weszło w życie 1 stycznia 2016 roku.

Paweł Kukiz

Z tego, co się orientuję, pan Broniarz był szefem ZNP od 98 roku, a kiedy w 99 roku wprowadzano gimnazja, no to szedł na czele protestu przeciwko wprowadzaniu gimnazjów.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego potwierdza twierdzenia, że Sławomir Broniarz jest szefem ZNP od 1998 roku, oraz był liderem strajków nauczycieli w roku 1999.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >