Politycy PiS o wydatkach na obronność

30 marca 2018 przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin był gościem audycji Salon Polityczny Trójki. Tego samego dnia, poseł Dominik Tarczyński – razem z posłami Markiem Jakubiakiem i Markiem Kobylińskim – wystąpił w programie Minęła 8 na antenie TVP Info. Obaj politycy Prawa i Sprawiedliwości odnieśli się do wydatków Polski na obronność na tle innych krajów NATO.

Sprawdzone wypowiedzi

Jacek Sasin

Przypomnę, że przeznaczamy 2% PKB na obronność. Jesteśmy zresztą jednym z liderów państw NATO i Unii Europejskiej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas Szczytu NATO w Walii z 2014, państwa członkowskie Sojuszu zobowiązały się przeznaczać 2% PKB na obronność. Warto podkreślić, że zalecenie to nie jest formalnym wymaganiem wobec członków. Polska wywiązała się ze wspomnianego zobowiązania już w 2015 roku, czyli rok wcześniej niż zakładano.

Coroczny raport (str. 8) NATO przewiduje, że Polsce wydatki na obronność w 2017 wyniosły 1,99% PKB, w 2016 2,00% PKB, a w 2015 2,22% PKB. Według budżetu MON na obronność przeznaczono 37,5  mld złotych, czyli spełniono formułę zawartą w ustawie z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, zgodnie z którą wydatki na obronność muszą wynosić nie mniej niż 2,00% PKB z roku poprzedniego.

Jak można zobaczyć w przywoływanym już raporcie NATO (str. 3), Polska znajduje się wśród liderów państw NATO jeśli chodzi o wpłaty – 5 miejsce wśród wszystkich państw NATO (za USA, Grecją, Wielką Brytanią i Estonią) i 4 miejsce wśród państw UE.

Zgodnie z naszą metodologią, 2% stanowi dopuszczalne zaokrąglenie podawanych przez NATO 1,99%, natomiast inne cytowane źródło – oficjalny komunikat MON – wprost podaje tę pierwszą wartość. Ponadto, jeśli chodzi o wydatki na obronność proporcjonalnie do PKB, Polska rzeczywiście jest w czołówce państw NATO i UE. Wypowiedź Jacka Sasina uznajemy zatem za prawdziwą.

Share The Facts
Jacek Sasin
Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów


Przypomnę, że przeznaczamy 2% PKB na obronność. Jesteśmy zresztą jednym z liderów państw NATO i Unii Europejskiej.

Dominik Tarczyński

Polska nie tylko jest jednym z państw, które pomimo budżetu deficytowego płaci 2% [PKB na obronność], ale zapowiedzieliśmy, że to będzie niebawem 2,5%.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z publikacją Ministerstwa Finansów, deficyt budżetowy dla Polski na rok 2017 wyniósł 25,4 mld zł. Był on o 20,8 mld zł niższy w stosunku do deficytu z roku 2016 który wynosił 46,2 mld zł. W świetle łatwo dostępnych danych, stwierdzenie, że Polska ma budżet deficytowy nie budzi kontrowersji.

Jak podaje NATO i MON, aktualnie na obronność przeznaczane jest około 2% PKB. Ministerstwo Obrony Narodowej informuje jednak, że proces zwiększenia tego wydatku jest stopniowy i rozłożony w czasie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych, aktualne 2% PKB ma zostać zwiększone do 2,1% PKB do roku 2020. Pułap 2,5% PKB ma zostać osiągnięte do 2030 roku. Oznacza to, że proces ten potrwa jeszcze przez najbliższe 12 lat. Określenie takiego horyzontu czasowego słowem „niebawem” jest subiektywne i nieprecyzyjne, a wielu odbiorcom może sugerować znacznie bliższą perspektywę. Wypowiedź posła Tarczyńskiego uznajemy za manipulację.

Share The Facts
Dominik Tarczyński
Poseł Prawa i Sprawiedliwości


Polska nie tylko jest jednym z państw, które pomimo budżetu deficytowego płaci 2% [PKB na obronność], ale zapowiedzieliśmy, że to będzie niebawem 2,5%.Polska nie tylko jest jednym z państw, które pomimo budżetu deficytowego płaci 2% [PKB na obronność], ale zapowiedzieliśmy, że to będzie niebawem 2,5%.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >