Politycy PiS o wypadkach samochodowych najważniejszych osób w państwie

Zarówno dzisiaj jak i wczoraj głównym tematem poruszanym w mediach był wypadek samochodowy rządowej kolumny, w którym poszkodowana została premier Beata Szydło. Opinia publiczna w ostatnich dniach skupiła się na okolicznościach zdarzenia oraz możliwości nie dopełnienia wszystkich procedur związanych z ochroną jednej z najważniejszych osób w państwie. Politycy wypowiadający się o piątkowym wypadku przywoływali inny incydent drogowy z lutego ubiegłego roku, w którym brał udział samochód wiozący prezydenta Andrzeja Dudę.

Weryfikacji zostały poddane wypowiedzi ministra spaw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka z Sygnałów Dnia oraz wypowiedź szefowej Kancelarii Prezes Rady Ministrów Beaty Kempy z poniedziałkowego Gościa Wiadomości.

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Kempa

Wystarczy, że jest oznakowany pierwszy i ostatni samochód w kolumnie [rządowej], środkowe nie muszą być oznakowane.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Odnosząc się do słów pani Minister należy sprawdzić przepisy dotyczące przejazdu kolumny pojazdów uprzywilejowanych.
Przyjrzeć należy się przede wszystkim przepisom ustawy z 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym.

Analizę rozpoczynamy jednak od sprawdzenia czy pojazdem uprzywilejowanym może być pojazd Biura Ochrony Rządu. O tym, czy pojazd BOR należy do grupy pojazdów uprzywilejowanych rozstrzyga art. 53 ust. 1 pkt 10 ustawy:
Art. 53. 1. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy:
10)  Biura Ochrony Rządu;”

Kwestie dotyczące przejazdu kolumny pojazdów uprzywilejowanych rozstrzyga art. 2 ust. 38 Ustawy, który definiuje zagadnienie pojazdu uprzywilejowanego, określając przesłanki warunkujące postrzeganie go jako takiego przez innych uczestników ruchu drogowego, w związku z sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi przezeń wydawanymi. Definicja mieści w sobie również pojęcie kolumny, na której początku i końcu znajdują się się pojazdy wysyłające oprócz światła niebieskiego i sygnału dźwiękowego czerwone światło błyskowe.

Art. 2 ust. 38 ustawy Prawo o ruchu drogowym – pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi;

Określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego

Przepisy nie wymieniają w warunkach, które konstytuują kolumnę pojazdów jako uprzywilejowaną specjalnego oznakowania pojazdów nie będących na jej początku i końcu. Rozstrzygająca w takim przypadku może być wykładnia celowościowa przepisu. Biuro Ochrony Rządu zapewniając, na podstawie ustawy o Biurze Ochrony Rządu, bezpieczeństwo m.in. Prezesowi Rady Ministrów, koordynuje swoje prace w sposób najefektywniejszy dla ochrony osoby pełniącej jego obowiązki i w związku z tym ustawodawca nie widział konieczności w specjalnym oznakowaniu wszystkich pojazdów poruszających się w kolumnie.

Dodatkowo rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września  2002 r. w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach wymienia sytuacje:
§ 1.Pojazdy uprzywilejowane w kolumnach są używane:

1) jeżeli zachodzi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, osób wchodzących w skład delegacji państw obcych lub organizacji międzynarodowych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osób, które ze względu na dobro państwa należy objąć ochroną;

W związku z powyższym, uznajemy cytowaną wypowiedź pani Beaty Kempy za prawdziwą.

Mariusz Błaszczak

To był nowy samochód, wyprodukowany w 2016 roku.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez Biuro Ochrony Rządu Pani Premier Beata Szydło poruszała się opancerzonym Audi A8  z 2016 roku prowadzonym przez kierowcę w ponad 14 letnim doświadczeniem ( od 2002 roku na służbie).

Mariusz Błaszczak

To rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził program modernizacji służb mundurowych, dotyczy on BOR-u ale dotyczy policji, dotyczy straży granicznej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Program Modernizacji Służb Mundurowych został przyjęty przez Sejm w grudnu ubiegłego roku. Zgodnie z programem ponad 9 miliardów złotych zostanie przeznaczonych na unowocześnienie i odpowiednie wyposażenie służb. Program ten dotyczy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” powstał już  w czerwcu 2016 roku. 21 grudnia 2016 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę.

Warto nadmienić, że nie jest to pierwszy projekt  ustawy o modernizacji służb. Wcześniej powstał Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009,  o modernizacji Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej w latach 2007-2009. Na program przeznaczono kwotę 6 301 058 tys.zł.

W roku 2011 powstał kolejny projekt pod nazwą “Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2012-2016”. Zgodnie z założeniami projekt miał być wieloletni. Zakładał przeznaczenie na Policję 2.680.00 tys. Zł, na Straż Graniczną 520.000 tys, na Straż Pożarną 720.500 tys.zl, a na Biuro Ochrony Rządu 119. 540 tys.zł.

Mariusz Błaszczak

Poprzedni szef BOR-u, generał Janicki, wydał taką instrukcję, która dopuszczała użytkowanie opon ponad czas przewidziany przez producenta.

Prawda Ukryj uzasadnienie

10 marca 2016 szef BOR płk Andrzej Pawlikowski oraz jego zastępca płk Jacek Lipski poinformowali że instrukcja z 2009 dot. prowadzenia gospodarki transportowej w BOR, podpisana przez ówczesnego szefa BOR gen. bryg. Mariana Janickiego, była niezgodna z zaleceniami producenta pojazdów. Producent opon określał możliwy czas użytkowania opon na 3 lata (2 od pierwszego zamontowania), podczas gdy instrukcja gen. Janickiego pozwalała na użytkowanie jej przez 6 lat.

Należy zwrócić uwagę że gen. Janicki nie był bezpośrednim poprzednikiem płk Pawlikowskiego. Przed objęciem stanowiska przez gen. Pawlikowskiego BORem dowodził płk Krzysztof Klimek. Notabene, za czasów jego dowództwa powstała instrukcja z 2013 roku, która przewidywała możliwość wykorzystania opon w pojazdach VIPów na co najmniej 4 lata.

Po wypadku Andrzeja Dudy BOR zlecił wymianę opon we wszystkich samochodach pancernych oraz kontrolę w pozostałych pojazdach. Zmniejszono również okres przydatności opon do 2 lat, lub 10 000 km przebiegu (w zależności co nastąpi wcześniej).

Mariusz Błaszczak

Wyleciały osoby, które to robiły [dopuściły do założenia do samochodu PAD opony wycofanej z użycia] a więc szefostwo tego działu, który zajmował się transportem.

Prawda Ukryj uzasadnienie

10 marca 2016 szef BOR płk Andrzej Pawlikowski poinformował, że w ramach działań naprawczych po wypadku limuzyny prezydenta Andrzeja Dudy “Rozwiązano także stosunek pracy z dyrektorem, który odpowiada za transport VIPów”.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >