Polska Grupa Górnicza

28.08.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Porozumienie w sprawie powołania Polskiej Grupy Górniczej zostało przyjęte 26 kwietnia 2016 r. i weszło w życie z dniem podpisania. Kompania węglowa zakłada w nim sprzedanie 11 kopalń i 4 zakłady, które do tej pory znajdowały się w KW tj. KWK Halemba, KWK Pokój, KWK Bielszowice, KWK Piast, KWK Ziemowit, KWK Chwałowice, KWK Jankowice, KWK Marcel, KWK Rydułtowy, KWK Sośnica, KWK Bolesław Śmiały.

Biuletynie Informacji Publicznej możemy znaleźć informację o 11 Kopalniach Kompanii Węglowej S.A. wchodzących w jej skład.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.