Polska jabłkową potęgą?

11.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Polska jest największym eksporterem jabłek na świecie.

 

Jak podaje oficjalna strona Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Według prognoz Światowego Stowarzyszenia Producentów Jabłek i Gruszek (WAPA), w 2013 r. Polska była największym producentem jabłek w UE. Zbiory w naszym kraju wyniosły ok. 3,2 mln t, a w całej Unii – 10,8 mln t. Zajmujemy w produkcji jabłek pierwsze miejsce w Europie i trzecie na świecie po Chinach i USA. W ub.r. wyeksportowaliśmy 1,2 mln t tych owoców, z tego ok. 1 mln t do Rosji (w tym ok. 0,3 mln t poprzez reeksport z Kazachstanu i Białorusi). Stanowiło to przytłaczającą część rosyjskiego importu jabłek (łącznie ok. 1,3 mln t). Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP (i poseł PSL) dodaje, że rok 2013 był dla eksportu jabłek najlepszy w ciągu kilku ostatnich lat.

 

Jak podaje Unia Owocowa:

 

Polska notuje dobre wyniki w produkcji i eksporcie owoców. W malinach jesteśmy producentem numer dwa w Europie, po Rosji. W borówkach numerem jeden w Europie, a w porzeczkach numerem jeden na świecie. 4 listopada specjalistyczny portal Freshplaza.com podał, że Polska wyprzedziła Chiny pod względem eksportu jabłek. Tym samym staliśmy się największym eksporterem pod względem ilości jabłek na świecie. Wysłaliśmy ich w świat 1,2 mln ton. 60 %, czyli 750 tys. ton, odbiera Rosja, największy importer jabłek na świecie, dla którego Polska jest największym dostawcą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.