Polska przedmiotem obrad PE i KE

17.01.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Nie podlega ocenie pierwsza część zdania, która stanowi opinię Grzegorza Schetyny.

Według informacji podawanych przez PAP, 23 grudnia 2015 roku wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, skierował list do polskiego rządu w sprawie reformy Trybunału Konstytucyjnego. W dniu 24 grudnia minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, zwrócił się do Komisji Weneckiej (organu doradczego Rady Europy) z prośbą o wydanie opinii na temat nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ma ona wydać pełną opinię w tej sprawie w czasie sesji w dniach 11-12 marca 2016 r.

PAP informował również, że 30 grudnia Timmermans wysłał kolejny list, których adresatami byli minister spraw zagranicznych, Witold Waszczykowski, oraz minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, prosząc o wyjaśnienia w sprawie nowelizacji ustawy medialnej. W dniu 8 stycznia MSZ odpowiedziało na list, wskazując, że ustawa dotyczyła wyłącznie „(…)funkcji właścicielskich Państwa sprawowanych wobec spółek będących własnością Skarbu Państwa (…)”.

Agencja donosiła, że, zgodnie ze słowami rzecznika prasowego KE, jej przewodniczący Jean-Claude Juncker, uwzględnił te sprawy w porządku obrad kolegium komisarzy, które odbyło się 13 stycznia 2016 roku.

Debata o Polsce w Parlamencie Europejskim planowana jest zaś na 19 stycznia.

W związku z tym wypowiedź jest prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.