Polska służba zdrowia na tle Europy

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia odniósł się do pozycji Polski w Europie, jeśli idzie o liczbę lekarzy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Z kolei podczas sejmowej dyskusji nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fnansowanych ze środków publicznych, poseł Nowoczesnej Marek Ruciński odniósł się do danych dotyczących średniej unijnej procentu PKB przeznaczanego na finansowanie służby zdrowia.

Materiał powstał w ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych „Zostań Społecznym Komandosem!”. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Sprawdzone wypowiedzi

Konstanty Radziwiłł

Mamy w Polsce wskaźnik 3,5 lekarza na 1 000 mieszkańców. I to lokuje nas w połowie europejskiej stawki.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z listopada 2017 roku liczba praktykujących lekarzy na 1000 mieszkańców w Polsce wynosi 2,3, co plasuje nasz kraj na samym końcu stawki, biorąc pod uwagę państwa członkowskie UE. Największą liczbą lekarzy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w UE mogą pochwalić się Grecja (6,3), Austria (5,1) oraz Portugalia (4,6).

Share The Facts
Konstanty Radziwiłł
minister zdrowia


Mamy w Polsce wskaźnik 3,5 lekarza na 1 000 mieszkańców. I to lokuje nas w połowie europejskiej stawki.

Marek Ruciński

Już teraz kraje Unii Europejskiej przeznaczają średnio 7% PKB na ochronę zdrowia.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według najnowszych dostępnych danych Eurostatu, w roku 2015 średnia wydatków na służbę zdrowia w krajach unijnych wyniosła dokładnie 7,2% PKB. Pod tym względem liderami były takie państwa jak Dania (8,6% PKB), Francja (8,2% PKB), Austria i Holandia (oba kraje po 8,0% PKB). Dla porównania, Polska przeznaczyła wówczas jedynie 4,7% PKB na ochronę zdrowia. Spośród krajów unijnych, najmniejszy procent PKB na służbę zdrowia w 2015 r. przeznaczył Cypr (2,6% PKB) oraz Łotwa 3,8% PKB.

Zgodnie z powyższym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Marek Ruciński
Poseł Nowoczesnej


Już teraz kraje Unii Europejskiej przeznaczają średnio 7% PKB na ochronę zdrowia.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >