Polsko-niemiecka wymiana handlowa

20.03.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Niemieckiego Urzędu Statystycznego, wartość wymiany handlowej z Polską na rok 2017 wyniosła ponad 110 miliardów euro, na co składało się niemal 60 miliardów euro eksportu do Polski oraz 51 miliardów euro importu z Polski. Z kolei  wartość wymiany handlowej z Rosją wyniosła w 2017 roku nieco ponad 57 miliardów, na co złożyło się niemal 26 miliardów euro eksportu do Rosji oraz ponad 31 miliardów importu z Rosji. Łącznie, jest to prawie dwa razy mniej od obrotu z Polską, która jest siódmym największym partnerem handlowym Niemiec.

 

 

Share The Facts
Jacek Sasin
przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów

 

Ta wymiana handlowa między Polską a Niemcami jest znacznie większa niż między Rosją a Niemcami.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.