Pomoc finansowa dla Ukrainy

Janusz Lewandowski w wywiadzie dla radiowej Jedynki poruszył temat wielkości pomocy finansowej dla Ukrainy, która ma pochodzić od Unii Europejskiej i USA.

 

Sprawdzone wypowiedzi

Janusz Lewandowski

Nie, nie, oczywiście, to jest miliard 610 pożyczek pod gwarancje budżetu europejskiego, które wytrzymamy, ale oprócz tego miliard 400 milionów grantów przez kilka lat w ramach polityki sąsiedztwa, to jest tzw. budowanie państwa ukraińskiego poprzez projekty naprawiające państwo, i do tego pożyczki zaciągane już mocą instytucji z nami spokrewnionych, czyli Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, i to w sumie wychodzi 11 miliardów euro, czyli tyle mniej więcej, ile oferował, przekupując Janukowycza Putin  jesienią zeszłego roku, tylko że do tego dochodzi wielka pomoc Międzynarodowego Funduszu Walutowego i przynajmniej miliard z Waszyngtonu.

 

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej pomoc dla Ukrainy przewidziana na lata 2014-2020 wyniesie w sumie ponad 11 mld euro. Planuje się przekazać 1,6 mld euro w formie pożyczek stanowiących pomoc makrofinansową oraz pomocowy pakiet dotacji w wysokości 1,4 mld euro. W pakiecie pomocowym przewidziane są również  pożyczki do 8 mld euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

 

Rosja w trakcie negocjacji prowadzonych 17.12.2013r. zadeklarowała pomoc Ukrainie. Jak podaje PAP po rozmowach prowadzonych między Władimirem Putinem a Wiktorem Janukowyczem został zaproponowany zakup ukraińskich  obligacji  rządowych za 15 mld dol. jako forma kredytu dla Ukrainy.

 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje wsparcie finansowe dla Ukrainy, które w perspektywie najbliższych dwóch  lat ma wynosić 27 mld dolarów przy współpracy społeczności międzynarodowej, z tego od 14-18 mld  będzie pochodzić bezpośrednio z MFW.

 

Stany Zjednoczone w ramach wsparcia dla Ukrainy ogłosiły pakiet pomocy o łącznej wartości 50 mln dolarów, zwiększenie tej kwoty jest jednak prawdopodobne.

 

Źródło

Szacunkowe kwoty / przedziały kwotowe (mln euro)

I KOMISJA EUROPEJSKA (lata 2014-2020)

I.1 Ogólna pomoc rozwojowa (dotacje)

1 565

Dwustronna pula środków, w tym:

– Roczny program działań (RPD) w 2014 r.

140-200

– RPD (w ujęciu średnim) – w latach 2015-2020

780

– Program kompleksowy („więcej za więcej”) 2015-2020

240-300

Sąsiedzki fundusz inwestycyjny

200-250

Instrument na rzecz stabilności i pokoju

20

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

15

I.2 Pomoc makrofinansowa (pożyczki)

1 610

II EUROPEJSKIE INSTYTUCJE FINANSOWE

EBI

do 3 000

EBOR

5 000

SUMA CAŁKOWITA

11 175

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >