Ile niepoprawnych wniosków formalnych złożyli w Sejmie posłowie PO?

01.02.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z 26 stycznia 2017 r. Wystosowanym przez portal Demagog.org.pl  Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu przesyło wykaz wniosków formalnych zgłoszonych w VIII kadencji Sejmu RP z oceną ich poprawności (stan na dzień 16 grudnia 2016 r.)

jpg

Jak wynika z analizy Kancelarii Sejmu na 232 wnioski formalne składane przez posłów Platformy Obywatelskiej, aż 172 były niepoprawne.  W związku z tym wypowiedź B. Mazurek należy uznać za prawdziwą.

Warto podkreślić, że ponad 70% wniosków formalnych zgłaszanych przez posłów VIII kadencji była niepoprawna.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.