Poparcie społeczne dla Tuska i Saryusz-Wolskiego

07.03.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego w dniach 3 – 5.03.2017 kandydaturę Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej popiera 54% badanych. 27% popiera kandydaturę Jacka Saryusza – Wolskiego, natomiast 19 % spośród badanych chciałoby aby polski rząd poparł innego kandydata.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.