Posłanka PO o wycince drzew w Łebie

24.03.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Do wycinki drzew rzeczywiście doszło 24 lutego bieżącego roku na działkach prywatnych znajdujących się w Łebie przy ulicy Nadmorskiej.

Jak donosi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku “wycinka drzew na terenie działek prywatnych, położonych w granicach administracyjnych miasta Łeby stanowiła naruszenie przepisów prawa miejscowego i spowodowała zniszczenie przyrody”. W komunikacie RDOŚ czytamy: “Na podstawie zebranych informacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ustalił, że wycinka odbyła się na terenie działek ewidencyjnych (nr 78/6, 78/7, 78/13, 78/14 w Łebie), objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby (Uchwała nr XL/361/2010 Rady Miejskiej w Łebie z 29 lipca 2010 r.). Jego zapisy bezwzględnie wykluczają możliwość przekształcenia danego obszaru i przewidują ochronę występujących tu walorów przyrodniczych (…) Wskutek wycięcia dużych fragmentów lasów doszło do uszczuplenia i fragmentacji zarówno pasa lasów ciągnących się przez Mierzeję Sarbską (lasy te stanowią część korytarza ekologicznego południowo-bałtyckiego), jak i bezpośredniego zniszczenia i uszczuplenia powierzchni cennych siedlisk przyrodniczych”.

Sprawą zajęła się prokuratura. Jak wynika z komunikatu RDOŚ informacje o wycince zostały skierowane do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Ponadto poinformowana została Prokuratura Okręgowa w Słupsku informuje i Prokuratura Rejonowej w Lęborku. Postępowanie będzie dotyczyło nielegalnego wycięcia około 3 ha lasu i zostanie przeprowadzone w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku.

O sprawie informowała zarówno Polska Agencja Prasowa oraz media, w tym Rzeczypospolita, portal wpolityce.pl, oraz RMF FM. Wszystkie źródła medialne podają, iż las wycięto na obszarze 4 hektarów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.