Posłanki Nowoczesnej w ruchach miejskich

03.11.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W wyborach samorządowych w 2014 roku Joanna Scheuring-Wielgus kandydowała na stanowisko prezydenta Torunia a Ewa Lieder na stanowisko prezydenta Gdańska.

Pierwsza z nich startowała z KW Czas Mieszkańców- Porozumienie Ruchów Miejskich uzyskując drugie miejsce z wynikiem 17,34% (10552 głosów). Natomiast Ewa Lieder wystartowała z KW ‘’Gdańsk Obywatelski’’ zdobywając 12,31%  (17289 głosów) zajmując tym samym trzecie miejsce.

Share The Facts
Katarzyna Lubnauer
Przewodnicząca Klubu Poselskiego Nowoczesnej


Z ruchów miejskich wywodzi się na przykład Joanna Scheuring Wielgus i Ewa Lieder, (…) kandydowały jako kandydatki na prezydentów, z resztą Joanna Scheuring Wielgus (…) miała całkiem dobry wynik, bo miała wtedy 17%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.