Posłowie PiS o procedurach wyborczych

W drugim dniu 52. posiedzenia Sejmu VIII kadencji, 23 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy i niektórych innych ustaw (druk nr 2023). Posłowie PiS wypowiadali się na temat projektu w różnych miejscach: Marek Suski oceniał projekt w kontekście ostatnich wyborów samorządowych podczas przemówienia z sejmowej mównicy 22 listopada 2017 r., a Marcin Horała był gościem programu 24 Pytania – Rozmowa Poranka 23 listopada 2017 r.

Sprawdzone wypowiedzi

Marek Suski

A jeśli chodzi o wybory samorządowe… Do dziś nie ma wyników z poprzednich wyborów do sejmików.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Ostatnie wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyły się 16 listopada 2014 r. Obwieszczenie o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. zostało wydane 23 listopada 2014 r. Zgodnie z tym dokumentem, spośród 8 901 kandydatów zgłoszonych na 903 listach kandydatów przez 54 komitety wyborcze w wyborach samorządowych 2014 wybrano 555 radnych sejmików województw. Wybory przeprowadzono w 85 okręgach wyborczych, głosowanie przeprowadzono w 27 435 obwodach głosowania.

Powyższe dane zostały opublikowane po przesłaniu protokołów z wyborów do sejmików poszczególnych województw. Dotarliśmy do protokołów powyborczych z każdego województwa: Zachodniopomorskiego, Dolnośląskiego, Kujawsko-pomorskiego, Lubelskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Pomorskiego, ŚląskiegoŚwiętokrzyskiego, Warmińsko-mazurskiego i Wielkopolskiego.

Share The Facts
Marek Suski
Poseł na Sejm VIII kadencji


A jeśli chodzi o wybory samorządowe… Do dziś nie ma wyników z poprzednich wyborów do sejmików.

Marcin Horała

Przypominam, że Krajowe Biuro Wyborcze jest to instytucja mająca 400 etatowych pracowników, 49 delegatur terenowych i 70 mln budżetu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Krajowe Biuro Wyborcze jest urzędem zapewniającym obsługę organów wyborczych oraz wykonującym zadania związane z organizacją wyborów i referendów w zakresie określonym w Kodeksie wyborczym i innych ustawach. Najbardziej aktualne dane dotyczące struktury wewnętrznej tej instytucji znajdują się w raporcie Najwyższej Izby Kontroli pt. „Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze” z maja 2017 r. Według raportu NIK w 2016 r. średnie zatrudnienie w KBW wynosiło 408 pracowników. Z kolei samo KBW informuje na swojej stronie, że posiada 49 delegatur w całym kraju.

Dane dotyczące budżetu KBW znajdują się w przepisach ustawy budżetowej na rok 2017 z 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108). Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli na 36 stronie ustawy, w części 11 dotyczącej funkcjonowania KBW na ten cel przeznaczono dokładnie 69 939 000 zł. Poseł Marcin Horała użył dopuszczalnych zaokrągleń, które nie wpływają w istotny sposób na treść jego wypowiedzi, uznajemy ja zatem za prawdziwą.

Share The Facts
Marcin Horała
Poseł na Sejm VIII kadencji


Krajowe Biuro Wyborcze jest to instytucja mająca 400 etatowych pracowników, 49 delegatur terenowych i 70 mln budżetu.

Marcin Horała

W takim dużym mieście jak Gdynia PSL w poprzednich wyborach do sejmiku zanotował wzrost poparcia o 1000%.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z dostępnym na stronie miasta Gdyni protokołem, w wyborach samorządowych w 2014 r. lista kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do sejmiku województwa pomorskiego otrzymała 8811 ważnych głosów. W poprzednich wyborach samorządowych (2010 r.) lista PSL do sejmiku województwa otrzymała 3693 ważne głosy. Wzrost w 2014 r. względem poprzednich wyborów wyniósł zatem niecałe 239%. W związku z tym przytoczone przez posła Horałę dane należy uznać za fałszywe.

Liczba podana przez posła Horałę byłaby prawdziwa, gdyby wynik gdyńskiej listy PSL z 2014 r. odnieść do wyniku z 2006 r., kiedy jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło 806 głosów. Poseł porównuje jednak wynik PSL do poprzednich wyników wyborów, nie zestawia ostatniego wyniku z dowolnie wybranym wynikiem z przeszłości przy opisywaniu bieżącego wzrostu.

Share The Facts
Marcin Horała
Poseł na Sejm VIII kadencji


W takim dużym mieście jak Gdynia PSL w poprzednich wyborach do sejmiku zanotował wzrost poparcia o 1000%.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >