Poznań – Debata jedynek z TOK FM

W kolejnej odsłonie debat jedynek kandydujących do Sejmu organizowanych przez Radio TOK FM wzięli udział Rafał Grupiński z PO, Szymon Szynkowski vel Sęk z PiS, Waldemar Witkowski ze Zjednoczonej Lewicy, Joanna Szmidt z .Nowoczesnej oraz Michał Pilc z Kukiz’15.

Sprawdziliśmy wypowiedzi dotyczące zarówno spraw lokalnych, jak i ogólnopolskich. Niestety nie znalazła się w nich żadna wypowiedź Michała Pilca, bo nie udało nam się znaleźć jego wypowiedzi, jaką moglibyśmy poddać weryfikacji.

Życzymy miłej lektury i przemyślanych wyborów 25 października.

Sprawdzone wypowiedzi

Szymon Szynkowski vel Sęk

Państwowa Inspekcja Pracy stwierdziła, że mobbing miał miejsce w urzędzie miasta [Poznania].

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Według informacji uzyskanej w rozmowie telefonicznej z rzecznikiem prasowym Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Urzędzie Miasta Poznań nie została jeszcze zakończona.

Szymon Szynkowski vel Sęk

Decyzję o zniesieniu opłaty targowiskowej podejmuje nie prezydent miasta, ale Rada miasta.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Kwestie opłat targowych regulują rady gmin.

Ustawa ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

Art. 15. [1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.]

Nowe brzmienie ust. 1 w art. 15 wejdzie w życie z dn. 1.01.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045):

<1. Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.>

Szymon Szynkowski vel Sęk

150 osób to jest jeden etat “fundowany” przez pracodawcę, powyżej 500 pracowników kolejny etat – drugi  etat w tym przypadku. (funkcjonowanie etatów związkowych).

Prawda Ukryj uzasadnienie

Artykuł 31. ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych jasno mówi, że w momencie gdy związek zawodowy liczy minimum 150 członków, “prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługuje (…) jednemu pracownikowi”. W momencie gdy związek zawodowy liczy minimum 500 członków, prawo to przysługuje dwóm pracownikom.

Rafał Grupiński

Jeśli chodzi o wsparcie żywieniowe dla dzieci z najuboższych rodzin, to myśmy w 2007 roku wsparli blisko 300 tys. dzieci dożywianiem stałym, jeśli chodzi o szkoły, a w 2013 – bo stąd mam ostatnie dane – ponad 322 tys. dzieci do 7 roku życia, jeśli chodzi o przedszkola na przykład było wsparte takim dożywianiem.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie ze sprawozdaniami dostępnymi na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2007r. w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pomocy skorzystało ok. 295 tys. dzieci do 7 roku życia oraz ok. 1 mln. uczniów. W roku 2013 z pomocy w ramach powyższego programu skorzystało ok. 322 tys dzieci do 7 roku życia oraz ok. 684 tys. uczniów.

 

Rafał Grupiński poprawnie przytoczył więc dane z 2007r. jednak odnosiły się one do innej grupy dzieci – do 7 roku życia, a więc w wieku przedszkolnym. W szkołach skorzystała z pomocy zdecydowanie większa ilość uczniów.

Odnosząc się do roku 2013 Rafał Grupiński podał poprawną ilość dzieci do 7 roku życia korzystających z pomocy w ramach programu.

 

Podsumowując dane z roku 2007 i 2013:

 

2007:

ok. 295 tys. dzieci do 7 roku życia

ok 1mln. uczniów

 

2013:

322 tys do 7 roku życia

ok. 684 tys uczniów

Odpowiedź musimy więc uznać za fałszywą, choć należy zaznaczyć, że dane przytoczone przez Rafała Grupińskiego są mniej korzystne, niż w przypadku faktów z roku 2007.

Rafał Grupiński

Bezrobocie bardzo mocno spadło, dzisiaj nawet do 10 proc., według eurostatu do 7 proc. w Polsce. (…) Zwiększyliśmy dwukrotnie prawie poziom świadczeń – z 1300 zł, dzisiaj emerytura średnia to jest 2013 zł.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według badań Eurostatu z sierpnia 2015 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosi 7,2%.

Według danych ZUS (Rozdział II) średnia emerytura wypłacana w marcu 2015 wyniosła 2 016,81 zł.

Waldemar Witkowski

Szewc w Poznaniu, krawiec, fryzjer, ale także sklep osiedlowy płaci miastu Poznaniowi ponad 22 złote rocznie podatku od nieruchomości.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Opłata za nieruchomości zależna jest od powierzchni użytkowej. Uchwała Nr LXXIV/1179/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 14-10-2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok przewiduje podatek: od gruntów związnych z działalnością gospodarczą w wysokości 0,9 zł/m2, od budynków mieszkalnych
0,75 zł/m2, od budynków związanych z działalnością gospodarczą 23,13 zł/m2.
Kwota wynosi więc ponad 22 złote, bo 23,13 zł za metr kwadratowy. Zakładając, że Waldemar Witkowski miał na myśli właśnie stawkę za metr kwadratowy, ale wyraził się nieprecyzyjnie należy uznać wypowiedź  za prawdziwą.

Waldemar Witkowski

300 lat temu przyjeliśmy do Poznania Bambrów (…) Muzeum jest, święto Bambrów obchodzimy.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Bambrzy, to imigranci, którzy „na zaproszenie władz miasta Poznania w latach 1719 do 1753 kilkoma falami przywędrowali rolnicy z okolic Bambergu”. Wszelkie objaśnienia autorstwa profesor etnografii Marii Paradowskiej są zamieszczone na oficjalnej stronie miasta Poznań

W Poznaniu znajduje się Muzeum Bambrów Poznańskich, a Święto Bamberskie obchodzone jest w pierwszą sobotę po 1 VIII na Starym Rynku w Poznaniu.

Waldemar Witkowski

Volkswagen jest firmą prywatną. Właścicielem są miliony ludzi posiadających jej akcje.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Samochody marki Volkswagen są produkowane przez koncern Volkswagen Aktiengesellschaft. Strona internetowa Volkswagen Nutzfahrzeuge informuje o tym, że “Volkswagen AG jest notowaną na giełdzie spółką akcyjną na mocy prawa niemieckiego”. Na dzień 31 marca 2015 r. ogólna liczba akcji koncernu Volkswagen AG będących w obronie wynosiła 475 731 860.

Joanna Schmidt

Przez te 8, 9 miesięcy rządów prezydenta Jaśkowiaka już 2 wiceprezydentów zostało zmienionych.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jacek Jaśkowiak pełni funkcję Prezydenta Poznania od grudnia 2014 roku. Na mocy jego zarządzeń odwołano ze stanowiska pierwszego zastępcy Jakuba Jędrzejewskiego 30.04.2015 roku, oraz ze stanowiska drugiego zastępcy Agnieszkę Pachciarz 11.08.2015 roku, co zawiera się w 9 miesiącach rządów Prezydenta.

Joanna Schmidt

Polska w 2014 roku biła rekordy, jeśli chodzi o ilość ustaw. Nawet przebiliśmy Francję, która zawsze przodowała w tym temacie.

Nieweryfikowalne Ukryj uzasadnienie

Według barometru prawa firmy Grant Thornton, w Polsce w 2014 roku wprowadzono 1995 nowych aktów prawnych, które były spisane łącznie na 25 634 stronach, co rzeczywiście jest większe od liczby stron aktów prawnych wprowadzonych w tym samym roku we Francji (22 585 stron). Nie można jednak utożsamiać ilości ustaw z ilością stron na których zostały spisane, a powyższy raport nie podaje ilości aktów prawnych wprowadzonych we Francji w 2014 r. Nie udało nam się dotrzeć do informacji dotyczących tych danych, dlatego wypowiedź należy uznać za nieweryfikowalną.

Joanna Schmidt

W czerwcu w swojej encyklice papież Franciszek powiedział, że nowoczesne myślenie z miłością o swoim kraju to są również nowoczesne źródła energii

Prawda Ukryj uzasadnienie

Joanna Szmidt prawdopodobnie nawiązuję do pkt 179. encykliki Franciszka “Laudato Si” , który brzmi:

“W niektórych miejscach rozwijają się spółdzielnie, by wykorzystać odnawialne źródła energii, co pozwala na lokalną samowystarczalność, a nawet sprzedaż nadwyżek. […] Tam bowiem może zrodzić się większa odpowiedzialność, silne poczucie wspólnoty, szczególna zdolność do troski i bardziej wielkoduszna kreatywność, głęboka miłość do swej ziemi.”

Encyklika została opublikowana 18 czerwca 2015 roku.

Joanna Schmidt

Słyszałam, że cena węgla spadła już do 50$ za tonę

Prawda Ukryj uzasadnienie

Na podstawie danych z  portalu Investment Mine – cena za 1 tonę węgla wynosi 46,85 USD.

Potwierdzenie takiej tendencji widać również na portalu Quandl.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >