Premier Beata Szydło o kryzysie w Centrum Zdrowia Dziecka

Na 20. posiedzeniu Sejmu Prezes Rady Ministrów – Beata Szydło, przedstawiła informacje na temat sytuacji w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Przypomnijmy, że od 24 maja trwa proces pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka. Jest to największy specjalistyczny szpital pediatryczny w Polsce, gdzie zatrudnionych jest około 800 pielęgniarek. Spór dyrekcji Instytutu z pielęgniarkami trwa od grudnia 2014 roku.

TwittKancelariPRPmanipulacja

 

 

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Szydło

Nic poprzedni rząd nie zrobił [ws. CZD].

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Premier Ewa Kopacz zapowiedziała w lipcu 2015 r. udzielenie wsparcia zadłużonym instytutom medycznym, w tym w pierwszej kolejności: Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Instytutowi Matki i Dziecka w Warszawie.

Udzielenie ww. instytutom wsparcia z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców umożliwione zostało przez wydaną 20 sierpnia 2015 r. przez Ministra Skarbu Państwa nowelizację rozporządzenia w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną z dn. 11 sierpnia 2011 r. i było bezpośrednią przesłanką do zmiany rozporządzenia, na co wskazuje uzasadnienie do projektu nowelizacji.

Nowe rozporządzenie wprowadziło przepisy umożliwiające udzielenie wsparcia z FRP podmiotom leczniczym będącym instytutami badawczymi oferującym świadczenia w ramach publicznej służby zdrowia. Wsparcie to może zostać udzielone również w celu optymalizacji zadłużenia i zasobów majątkowych, nawet jeśli adresat znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Pierwsza umowa dotyczyła wsparcia dla Centrum Zdrowia Matki Polki i została podpisana na początku listopada 2015 r. przez Andrzeja Czerwińskiego – ministra Skarbu Państwa w rządzie koalicji PO-PSL.

Instytuty uzyskały wsparcie w charakterze pożyczki na preferencyjnych warunkach dotyczących stopy oprocentowania oraz braku konieczności zapewnienia przez nie wkładu własnego.

Ponieważ rząd Ewy Kopacz rozpoczął i umożliwił udzielenie wsparcia instytutom medycznym, w tym Centrum Zdrowia Dziecka, wypowiedź tę kwalifikujemy jako fałszywą.

Beata Szydło

Kiedy przejęliśmy władzę, pan minister Radziwiłł zaraz przystąpił do naprawy tej sytuacji. Przeznaczyliśmy 100 mln zł z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców i przekazaliśmy tę kwotę szpitalowi.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

W grudniu Minister Skarbu Państwa podpisał umowę, na mocy której w styczniu udzielono wsparcie w wysokości 100 mln złotych ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców dla Instytutu “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Była to jednak druga z planowanych jeszcze przez rząd Ewy Kopacz w lipcu 2015 r. umów na udzielenie wsparcia zadłużonym instytutom medycznym, w tym w pierwszej kolejności: Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Instytutowi Matki i Dziecka w Warszawie. Pierwsza umowa dotyczyła wsparcia dla Centrum Zdrowia Matki Polki i została podpisana na początku listopada 2015 r. przez Andrzeja Czerwińskiego – ministra Skarbu Państwa w rządzie koalicji PO-PSL.

Udzielenie wsparcia ww. instytutów umożliwione zostało przez wydaną 20 sierpnia 2015 r. przez Ministra Skarbu Państwa w rządzie Ewy Kopacz nowelizację rozporządzenia w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną z dn. 11 sierpnia 2011 r. i było bezpośrednią przesłanką do zmiany rozporządzenia, na co wskazuje uzasadnienie do projektu nowelizacji.

Nowe rozporządzenie wprowadziło przepisy umożliwiające udzielenie wsparcia z FRP podmiotom leczniczym będącym instytutami badawczymi oferującym świadczenia w ramach publicznej służby zdrowia. Wsparcie to może zostać udzielone również w celu optymalizacji zadłużenia i zasobów majątkowych, nawet jeśli adresat znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Instytuty uzyskały wsparcie na preferencyjnych warunkach dotyczących stopy oprocentowania oraz braku konieczności zapewnienia przez nie wkładu własnego, jednak w charakterze pożyczki, a nie bezzwrotnej pomocy, jak może sugerować wypowiedź.

Ponieważ udzielenie wsparcia Instytutowi Centrum Zdrowia Dziecka było kontynuacją działań podjętych przez rząd Ewy Kopacz, wypowiedź tę kwalifikujemy jako manipulację.