Premier Beata Szydło o kryzysie w Centrum Zdrowia Dziecka

Na 20. posiedzeniu Sejmu Prezes Rady Ministrów – Beata Szydło, przedstawiła informacje na temat sytuacji w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Przypomnijmy, że od 24 maja trwa proces pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka. Jest to największy specjalistyczny szpital pediatryczny w Polsce, gdzie zatrudnionych jest około 800 pielęgniarek. Spór dyrekcji Instytutu z pielęgniarkami trwa od grudnia 2014 roku.

TwittKancelariPRPmanipulacja

 

 

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Szydło

Nic poprzedni rząd nie zrobił [ws. CZD].

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Premier Ewa Kopacz zapowiedziała w lipcu 2015 r. udzielenie wsparcia zadłużonym instytutom medycznym, w tym w pierwszej kolejności: Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Instytutowi Matki i Dziecka w Warszawie.

Udzielenie ww. instytutom wsparcia z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców umożliwione zostało przez wydaną 20 sierpnia 2015 r. przez Ministra Skarbu Państwa nowelizację rozporządzenia w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną z dn. 11 sierpnia 2011 r. i było bezpośrednią przesłanką do zmiany rozporządzenia, na co wskazuje uzasadnienie do projektu nowelizacji.

Nowe rozporządzenie wprowadziło przepisy umożliwiające udzielenie wsparcia z FRP podmiotom leczniczym będącym instytutami badawczymi oferującym świadczenia w ramach publicznej służby zdrowia. Wsparcie to może zostać udzielone również w celu optymalizacji zadłużenia i zasobów majątkowych, nawet jeśli adresat znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Pierwsza umowa dotyczyła wsparcia dla Centrum Zdrowia Matki Polki i została podpisana na początku listopada 2015 r. przez Andrzeja Czerwińskiego – ministra Skarbu Państwa w rządzie koalicji PO-PSL.

Instytuty uzyskały wsparcie w charakterze pożyczki na preferencyjnych warunkach dotyczących stopy oprocentowania oraz braku konieczności zapewnienia przez nie wkładu własnego.

Ponieważ rząd Ewy Kopacz rozpoczął i umożliwił udzielenie wsparcia instytutom medycznym, w tym Centrum Zdrowia Dziecka, wypowiedź tę kwalifikujemy jako fałszywą.

Beata Szydło

Kiedy przejęliśmy władzę, pan minister Radziwiłł zaraz przystąpił do naprawy tej sytuacji. Przeznaczyliśmy 100 mln zł z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców i przekazaliśmy tę kwotę szpitalowi.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

W grudniu Minister Skarbu Państwa podpisał umowę, na mocy której w styczniu udzielono wsparcie w wysokości 100 mln złotych ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców dla Instytutu “Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Była to jednak druga z planowanych jeszcze przez rząd Ewy Kopacz w lipcu 2015 r. umów na udzielenie wsparcia zadłużonym instytutom medycznym, w tym w pierwszej kolejności: Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Instytutowi Matki i Dziecka w Warszawie. Pierwsza umowa dotyczyła wsparcia dla Centrum Zdrowia Matki Polki i została podpisana na początku listopada 2015 r. przez Andrzeja Czerwińskiego – ministra Skarbu Państwa w rządzie koalicji PO-PSL.

Udzielenie wsparcia ww. instytutów umożliwione zostało przez wydaną 20 sierpnia 2015 r. przez Ministra Skarbu Państwa w rządzie Ewy Kopacz nowelizację rozporządzenia w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną z dn. 11 sierpnia 2011 r. i było bezpośrednią przesłanką do zmiany rozporządzenia, na co wskazuje uzasadnienie do projektu nowelizacji.

Nowe rozporządzenie wprowadziło przepisy umożliwiające udzielenie wsparcia z FRP podmiotom leczniczym będącym instytutami badawczymi oferującym świadczenia w ramach publicznej służby zdrowia. Wsparcie to może zostać udzielone również w celu optymalizacji zadłużenia i zasobów majątkowych, nawet jeśli adresat znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Instytuty uzyskały wsparcie na preferencyjnych warunkach dotyczących stopy oprocentowania oraz braku konieczności zapewnienia przez nie wkładu własnego, jednak w charakterze pożyczki, a nie bezzwrotnej pomocy, jak może sugerować wypowiedź.

Ponieważ udzielenie wsparcia Instytutowi Centrum Zdrowia Dziecka było kontynuacją działań podjętych przez rząd Ewy Kopacz, wypowiedź tę kwalifikujemy jako manipulację.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >