Premier Beata Szydło w PR1

Premier Beata Szydło była gościem audycji Sygnały dnia w PR1. Wypowiadała się na temat programu Rodzina 500+, który rusza 1 kwietnia oraz poruszyła sprawy bieżące.

Sprawdzone wypowiedzi

Beata Szydło

Te zmiany które dotyczą wieku emerytalnego. Projekt ustawy jest już w tej chwili procedowany bo jest w komisji w Sejmie po I czytaniu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Przedstawiony przez Prezydenta RP projekt dotyczący przywrócenia wieku emerytalnego wynoszącego dla kobiet co najmniej 60 lat oraz dla mężczyzn co najmniej 65 lat; likwidacji emerytury częściowej a także powrót do rozwiązania zgodnie z którym objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego byłoby uzależnione od osiągnięcia zróżnicowanego ze względu na płeć okresu składkowego i nieskładkowego wpłynął do sejmu 30 listopada 2015r.

Obecnie jest przedłożony do prac w komisjach po I czytaniu.

Beata Szydło

Komisja wenecka złożyła swoją opinię dot. Trybunału Konstytucyjnego, ja tę opinię przesłałam do Sejmu,(…) bo to Sejm musi przygotować projekt ustawy, który ewentualnie zostanie wprowadzony w życie.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

12 marca 2016r. rzecznik rządu Rafał Bochenek informował, że Beata Szydło podjęła decyzje o przekazaniu opinii Komisji Weneckiej do Sejmu. Doniesienia medialne również potwierdzają, że opinia trafiła do Sejmu.

Jak stanowi Konstytucja RP w art.118. “Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów.” jak również grupie co najmniej 100 000 obywateli. Jedynym ograniczeniem inicjatywy ustawodawczej wynikającym z Konstytucji jest projekt ustawy budżetowej ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo kiedy to inicjatywa przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów.(art.221)

Wypowiedź zakwalifikowaliśmy jako manipulację, ponieważ faktem jest, że Beata Szydło przekazała opinię Komisji Wiedeńskiej do Sejmu. Jednak to nie Sejm posiada inicjatywę ustawodawczą, a grupa posłów na Sejm, mogą oni taką ustawę przygotować jednak to uprawnienie posiadają również inne podmioty enumeratywnie wyliczone w Konstytucji.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >