Prezydent Andrzej Duda o zasobach węgla

09.12.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Polskie zasoby węgla kamiennego stanowią 85% wszystkich zasobów na terenie Unii Europejskiej:

Wegiel-zasoby-Polska-EU-EIA-167

Źródło: Andrzej Szczęśniak za EIA

Jednak wystarczy sprawdzić wielkość zbadanych złóż tego surowca, jakimi dysponuje Ukraina, prawie 17 mld ton, aby stwierdzić, że udział polskich zasobów jest zdecydowanie mniejszy. Andrzej Duda nie mógł również mieć na myśli węgla brunatnego, gdyż nasze złoża tego surowca ustępują wielkością niemieckim, czy greckim

Nie można mieć zastrzeżeń do stwierdzenia, że polski sektor energetyczny „opiera się w zdecydowanej części na węglu”. Jest to fakt powszechnie znany, ponadto określenie “zdecydowana część” jest zbyt subiektywne, aby przypisać mu konkretny przedział liczbowy. W rzeczywistości z węgla wytwarza się 86% energii elektrycznej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.