Program „Rodzina 500 plus” według Sławomira Neumanna

08.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Przedstawiamy wszystkie wypowiedzi premier Beaty Szydło wygłoszone w Sejmie i dotyczące programu “Rodzina 500 plus”:

  1. Posiedzenie Sejmu: (expose i odpowiedź na pytania posłów) 18.11.2015
  • Ale już dzisiaj chcę powiedzieć, co przede wszystkim zrobimy w czasie pierwszych stu dni naszych rządów. Po pierwsze, 500 zł na dziecko, począwszy od drugiego, a w rodzinach o mniejszych dochodach – od pierwszego dziecka. Dziecko to nie koszt, to inwestycja.

  • Program 500 zł zakłada przyznanie rodzinie miesięcznego wsparcia w wysokości 500 zł na dziecko. W przypadku drugiego i kolejnych dzieci wsparcie będzie kierowane do wszystkich rodzin, natomiast rodziny o niższych dochodach, 800 zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, w przypadku gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne, otrzymają wsparcie również na pierwsze dziecko. Będziemy procedować projekt ustawy w trybie pilnym, tak aby możliwe było udzielenie wsparcia już w drugim kwartale 2016 r.

  1. posiedzenie Sejmu: (nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2015) 15.12.2015
  • Dobra zmiana, dobra zmiana, ta, na którą czekają dzisiaj polscy obywatele, to nie puste słowa! To 500 zł na każde dziecko! To obniżenie wieku emerytalnego! To podatek dla banków i hipermarketów! I takie zapisy znalazły się w budżecie na rok przyszły. I o tym dzisiaj rozmawialiśmy na Radzie Ministrów.

Warto dodać, że w momencie wypowiadania tych słów uwagę na skrót pani premier zwrócił uwagę:

  • I z tego miejsca chcę wam dzisiaj powiedzieć, że ten plan się wam nie uda, że wprowadzimy 500 zł na każde dziecko, obniżymy wiek emerytalny, obłożymy podatkami banki i hipermarkety! Bardzo się tego boicie, ale na to czekają Polacy, a my jesteśmy przez nich wysłani na służbę, a nie przez was.

  1. Posiedzenie Sejmu: (ustawa budżetowa na rok 2016) 29.12.2015
  • I my to przeprowadzimy, bo w przeciwieństwie do was mówimy: da się, a wy ciągle powtarzacie: nie da się, ale robicie to tylko i wyłącznie dlatego, żeby zabezpieczyć interesy tych grup, które dzisiaj cieszą się ogromnym wsparciem, a które nie dostrzegają tego, że poza tymi wybranymi są jeszcze przeciętni ludzie, którzy bardzo często nie mają dzisiaj po prostu z czego żyć. I dlatego wprowadzimy program 500 zł na dziecko. (…) Program będzie realizowany, tak jak to pokazaliśmy, jak założyliśmy, od 1 kwietnia 2016 r. Przeznaczamy środki finansowe na wsparcie rodzin. 500 zł na każde dziecko w rodzinie – 500 zł na każde dziecko w rodzinie, jeżeli dochód jest poniżej 800 zł, a przy dziecku niepełnosprawnym 1200 zł. Jeżeli jest powyżej, na każde drugie i kolejne.

  1. Posiedzenie Sejmu: (informacja na temat relacji Polski z UE) 13.01.2016
  • Od początku funkcjonowania naszego rządu wprowadzamy zmiany. Przygotowaliśmy program „Rodzina 500+”.

Z analizy powyższych wypowiedzi wynika, że premier Beata Szydło podczas debaty nad nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2015, dwukrotnie użyła stwierdzenia “500 zł na każde dziecko”.

W związku z tym słowa Sławomira Neumanna uznajemy za prawdziwe.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.