Projekt edukacji seksualnej

28.04.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W trakcie 66 posiedzenia Sejmu w dniu 24.04.2014 roku izba zdecydowała o niekontynuowaniu prac nad projektem, zgodnie z którym uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych obowiązkowo mieliby jedną godzinę lekcyjną tygodniowo „wiedzy o seksualności człowieka”.

Odrzucenie projektu zostało jednak poparte nie tylko przez PO, ale także koalicyjne PSL czy opozycyjne PiS i SP. Ostatecznie padło 368 głosów za odrzucenie projektu, przy 63 głosach sprzeciwu głównie z ramienia TW i SLD.

Decyzja ta zapadła zgodnie z rekomendacją  Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która w swoim sprawozdaniu wnioskowała o odrzucenie projektu, złożonego przez KP SLD, Twojego Ruchu i posłów niezrzeszonych.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.