Arkadiusz Mularczyk o działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych

03.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na oficjalnej stronie A. Mularczyka opublikowany został wykaz działań posła i Klubu SP na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, sięgający marca 2013 roku. Ponadto na stronie Sejmu odnaleźć można zapytanie nr 1018, skierowane przez A. Mularczyka do ministra pracy i polityki społeczej datowane na kwiecień 2012 roku.

Przedmiotem zapytania było prawo osoby niepełnosprawnej do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.