Przestępstwo propagowania faszyzmu według polskiego prawa

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan był poniedziałkowym Gościem Radia ZET. W rozmowie dotyczącej nagłośnionej w mediach sprawy promocji nazizmu, odniósł się on do kary, jaką polskie prawo przewiduje za propagowanie ustrojów totalitarnych. W tym kontekście sprawdziliśmy również najnowsze dane Prokuratury Krajowej dotyczące tego przestępstwa.

Sprawdzone wypowiedzi

Adam Bielan

Polskie prawo jest jednoznaczne, propagowanie faszyzmu jest karane, zagrożone karą więzienia do lat dwóch.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z art. 256 § 1 Kodeksu Karnego publiczne propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Według sprawozdania Prokuratury Krajowej z pierwszego półrocza 2017 roku z art. 256 § 1 prowadzono 273 postępowania, zarzuty przedstawiono w 23 sprawach. Skazano 17 osób. Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści stanowiło drugą najczęstszą kwalifikację prawną wszystkich postępowań o przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych (28,8%). Pierwszą najczęstszą kwalifikacją prawną był rasizm (art. 297).

Dla porównania w pierwszej połowie 2016 roku prowadzono 339 spraw z art. 256 § 1, zarzuty przedstawiono w 61. Skazano 40 osób. Postępowania te stanowiły 39,9% wszystkich postępowań o przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych i były tym samym najczęściej występującą kwalifikacją prawną w tej kategorii.

W ciągu 2016 roku przeprowadzono łącznie 606 postępowań z art. 256 § 1, a zarzuty przedstawiono w 99 sprawach. Skazano 65 osób. Postępowania te obejmowały 37 % wszystkich postępowań o przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych i stanowiły najczęstszą kwalifikację prawną w tej kategorii.

Prokuratura Krajowa zaznacza, że w pierwszej połowie 2017 roku liczba nowych “spraw z nienawiści” w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku wzrosła o 130, tj. około 23%. Przestępstwa tej kategorii stanowią jednak nadal marginalną część wszystkich zarejestrowanych spraw (poniżej 0,2%).

Share The Facts
Adam Bielan
wicemarszałek Senatu


Polskie prawo jest jednoznaczne, propagowanie faszyzmu jest karane, zagrożone karą więzienia do lat dwóch.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >