Przewodniczący SLD o respektowaniu orzeczeń TK

Włodzimierz Czarzasty był gościem audycji Polityka w samo południe w RDC, którą prowadził Michał Kolanko. Mówił on o planach Sojuszu Lewicy Demokratycznej w najbliższych tygodniach, uczestnictwie w marszu 1 i 7 maja oraz o uchwałach Rad Miasta w sprawie stosowania się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, nawet jeżeli nie zostały ogłoszone w odpowiednim dzienniku urzędowym.

Sprawdzone wypowiedzi

Włodzimierz Czarzasty

Z inicjatywy Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rada Miejska w Łodzi przyjęła decyzje o tym, że będzie realizowała ten porządek prawny który wskazuje Trybunał Konstytucyjny.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Radny SLD Maciej Rakowski podczas sesji Rady Miasta Łodzi dnia 20 kwietnia br. zgłosił projekt uchwały dotyczącej stosowania się władz Łodzi do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Uchwała przewiduje, że przy podejmowaniu decyzji Rada Miejska będzie stosować się do treści wyroków TK, również tych, które nie będą opublikowane w Dzienniku Ustaw RP. Rada zwraca się także do Prezydenta Miasta Łodzi o uwzględnienie wszystkich wyroków TK przy podejmowaniu decyzji administracyjnych.

Uchwała została zainicjowana przez klub SLD i przyjęta przez Radę Miasta, stąd wypowiedź jest prawdziwa.

Podobne stanowisko zostało przyjęte również przez Radę m. st. Warszawy.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >