Przyszły minister energetyki – Krzysztof Tchórzewski

Obecnie minister – członek Rady Ministrów, a już niedługo szef nowego resortu energetyki Krzysztof Tchórzewski w rozmowie z Michałem Szymajdą dla portalu rynekinfrastruktury.pl odniósł się do wyzwań stojących przed ministerstwem podając przy tym kilka faktów, które zweryfikowaliśmy.

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Tchórzewski

Polskie gospodarstwa domowe zużywają 50 proc. energii, którą konsumują gospodarstwa w UE.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Kontekst rozmowy dowodzi, że Krzysztof Tchórzewski miał na myśli energię elektryczną. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w podziale na poszczególne nośniki energii w UE-27 i Polsce w 2011 roku dla energii elektrycznej wynosi 25,3 do 12,8%. Oznacza to, że zużycie w przypadku Polski jest niższe dokładnie o 50,6%.

Natomiast według danych Światowej Rady Energetycznej w 2014 roku gospodarstwa UE-27 (brak danych dla Malty) zużywają średnio 3715 KWh (na podstawie obliczeń własnych), a polskie 1941 KWh, co stanowi prawie 50% mniej (dokładnie 52,2%) niż gospodarstwa UE.

Oba źródła potwierdzają prawdziwość wypowiedzi.

Krzysztof Tchórzewski

Przypominam też, że z Europy do atmosfery dostaje się kilkanaście procent całej światowej produkcji CO2.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych U.S. Energy Information Administration (podlegającej U.S. Departament of Energy) z roku 2012, kraje UE (złożonej z 27 członków – bez Chorwacji, która dołączyła w roku 2013) wyemitowały do atmosfery 3,776.126 mln ton CO2, co stanowiło około 11% światowej produkcji CO2, wynoszącej wtedy 32,317.863 mln ton.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >