Radosław Sikorski w Polskim Radiu

Minister spraw zagranicznych tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w wywiadzie dla Radiowej Jedynki mówił o przyszłości UE i pozycji Polski w zjednoczonej Europie.

[fot. Polskie Radio S.A./www.polskieradio.pl]

Sprawdzone wypowiedzi

Radosław Sikorski

Po 10 latach w przyszłym roku nie jesteśmy już nowi, jesteśmy po prostu państwem członkowskim, i to takim, które rośnie szybciej niż stara Europa.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu z 15 maja 2014r., dotyczącymi zmian PKB w UE oraz w sferze euro wynika, że Polska w ujęciu rocznym odnotowała jego 3,5% wzrost. Tym samym wyprzedziła ona wszystkie kraje tworzące Unię Europejską przed akcesją nowych członków w 2004 roku.

W ujęciu kwartalnym PKB Polski wzrosło o 1,1%, plasując ją tym samym na pierwszym miejscu razem z Węgrami.

Natomiast w ujęciu rocznym biorąc pod uwagę wszystkie państwa członkowskie największy wzrost odnotowała Rumunia- 3,8%, natomiast najgorszy wynik- ze spadkiem -4,1% uzyskał Cypr.

1.       POLSKA

3.5

2.       Austria

1.0

3.       Belgia

1.2

4.       Dania

5.       Finlandia

-0.8

6.       Francja

0.8

7.       Grecja

-1.1

8.       Hiszpania

0.6

9.       Holandia

-0.5

10.   Irlandia

11.   Luksemburg

12.   Niemcy

2.3

13.   Portugalia

1.2

14.   Szwecja

15.   Wielka Brytania

3.1

16.   Włochy

-0.5

1.1.   Wzrost PKB Polski i państw „starej” Unii w ujęciu rocznym

Radosław Sikorski

Z naszej inicjatywy podczas naszej prezydencji już działająca, już dająca granty powstała… powstał Europejski Fundusz na rzecz Demokracji,

Prawda Ukryj uzasadnienie

Decyzję o założeniu Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji faktycznie podjęto podczas prezydencji Polski w UE. Fundusz rozpoczął działalność 27 maja 2013 roku i wspiera swoją działalnością m. in. Ukrainę.

 

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >