Radosław Sikorski w wywiadzie dla Kultury Liberalnej

06.07.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według raportu z dnia 31 marca 2014 roku dotyczącego statystyk Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych ponad 40 tysięcy wojsk stacjonuje w Niemczech.

W początkowych latach Zimnej Wojny powstało U.S. European Command (EUCOM), które w roku 1953 dowodziło siłami składającymi się z 400 000 żołnierzy.

Jego częścią było United States Army Europe (USAREUR), stacjonujące m.in.w RFN. W 1962 roku USAREUR osiągnęło najwyższą liczbę tj. 277 342 żołnierzy.

 

US Army.gif

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.