Rafał Bochenek w Kontrwywiadzie RMF FM

Rzecznik rządu Rafał Bochenek był gościem Konrada Piaseckiego w audycji Kontrwywiad RMF FM. Wypowiadał się na bieżące tematy polityczne w tym o wciąż toczącym się sporze o Trybunał Konstytucyjny.

Sprawdzone wypowiedzi

Rafał Bochenek

Bochenek: Konstytucja w art. 190, ust. 2. bardzo wyraźnie mówi, że orzeczenia TK wiążą tylko wtedy, kiedy są opublikowane. Pani premier Beata Szydło…

 

 

Piasecki: Ogłoszone.

 

Bochenek: Nie, nie opublikowane. Publikacja może nastąpić tylko i wyłącznie w Dzienniku Urzędowym…

 

Piasecki: Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu…
Bochenek: Opublikowaniu.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Rzecznik rządu Rafał Bochenek w sposób oczywisty niepoprawnie cytuje konstytucję. Art 190 ust 2 stanowi, że “Orzeczenia [TK] […] podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony.”

Szczegóły tej procedury reguluje Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych , która konsekwentnie, w ponad trzydziestu wystąpieniach, posługuje się pojęciem “ogłoszenia”. W szczególności, zgodnie z art. 9, “W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Dziennikiem Ustaw”, ogłasza się […] orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego”

Pojęcie “opublikowania” pojawia się jedynie w kontekście postępowania z aktami niższej rangi; zgodnie z art. 12 ust. 2: “W dziennikach urzędowych […], mogą być publikowane informacje, komunikaty, obwieszczenia […]”.

Konrad Piasecki

Bochenek: Konstytucja w art. 190, ust. 2. bardzo wyraźnie mówi, że orzeczenia TK wiążą tylko wtedy, kiedy są opublikowane. Pani premier Beata Szydło…

 

Piasecki: Ogłoszone.

 

Bochenek: Nie, nie opublikowane. Publikacja może nastąpić tylko i wyłącznie w Dzienniku Urzędowym…

 

Piasecki: Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu…
Bochenek: Opublikowaniu.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Rzecznik rządu Rafał Bochenek w sposób oczywisty niepoprawnie cytuje konstytucję. Art 190 ust 2 stanowi, że “Orzeczenia [TK] […] podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony.”

Szczegóły tej procedury reguluje Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych , która konsekwentnie, w ponad trzydziestu wystąpieniach, posługuje się pojęciem “ogłoszenia”. W szczególności, zgodnie z art. 9, “W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Dziennikiem Ustaw”, ogłasza się […] orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego”

Pojęcie “opublikowania” pojawia się jedynie w kontekście postępowania z aktami niższej rangi; zgodnie z art. 12 ust. 2: “W dziennikach urzędowych […], mogą być publikowane informacje, komunikaty, obwieszczenia […]”.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >