Rafał Grupiński w Radiu ZET

Gościem red. Moniki Olejnik w programie „Gość Radia ZET” był poseł Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński. Pan poseł mówił między innymi o polityce prorodzinnej, którą prowadziła PO podczas swoich rządów oraz o Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych.

Sprawdzone wypowiedzi

Rafał Grupiński

Wprowadziliśmy ulgi od trzeciego dziecka na każde następne dziecko, bardzo ważne ulgi podatkowe, wprowadziliśmy roczny urlop rodzicielski, tacierzyński, przedszkole za złotówkę ponad te pięć darmowych lekcji, za każdą następną, itd., itd. to był ogromny program.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Od 1 stycznia 2015 zwiększono ulgi podatkowe na trzecie i kolejne dziecko o 20 %.W roku 2013 wprowadzono tzw. urlop tacierzyński. Na podstawie ustawy z 2015 – od tego roku urlop dla rodziców może wynosić 52 tygodnie.Obniżono opłaty za pozaustawowy czas dziecka w przedszkolu do 1 zł.

Rafał Grupiński

No bo się tworzy podkomisje, bo nie można komisji, bo trzeba by było mieć fachowców żeby tworzyć komisję w myśl prawa lotniczego.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze w art. 17 określa kształt komisji badających wypadki lotnicze:  

“Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa niezależna, stała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych, zwana dalej „Komisją””.

Według art. 17 ust. 10. pkt. 4 osobą wchodząca w skład komisji musi spełniać wymagania w zakresie wykształcenia, a art 17 ust. 13 oraz 14 precyzują, że:

“13. W skład Komisji powinni wchodzić:

1) specjaliści z zakresu prawa lotniczego;

2) specjaliści z zakresu szkolenia lotniczego;

3) specjaliści z zakresu ruchu lotniczego;

4) specjaliści z zakresu eksploatacji lotniczej;

5) inżynierowie – konstruktorzy lotniczy;

6) lekarze specjaliści z zakresu medycyny”.

“14. Za specjalistów z danego zakresu uważa się osoby posiadające odpowiednie wykształcenie wyższe oraz udokumentowaną minimum pięcioletnią praktykę w danej dziedzinie, a w przypadku lekarzy udokumentowaną specjalizację”.

Rozporządzenie Ministra Obrony z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego w paragrafie 28 pkt. 2 wskazuje, że:

“W przypadku wznowienia badania wypadku lub incydentu lotniczego w związku z ujawnieniem nowych okoliczności lub dowodów mogących mieć istotny wpływ na ich przyczyny Minister Obrony Narodowej może powołać podkomisję do ponownego zbadania tego wypadku lub incydentu”.

A pkt. 3: “W skład podkomisji mogą wchodzić jedynie członkowie Komisji Lotnictwa Państwowego”.

W związku z tym, wypowiedź należy uznać za fałszywą, ponieważ członkami podkomisji mogą być tylko członkowie komisji, którzy według Prawa Lotniczego muszą być specjalistami w tej dziedzinie.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >