Rafał Trzaskowski i Ryszard Petru w Faktach po Faktach TVN24

W Faktach po Faktach na antenie TVN24 gośćmi Katarzyny Kolendy-Zaleskiej byli: Ryszard Petru – założyciel stowarzyszenia NowoczesnaPL oraz wiceminister spraw zagranicznych Rafał Trzaskowski. Politycy spierali się m.in. w sprawach gospodarczych oraz kadencyjności posłów.

Sprawdzone wypowiedzi

Ryszard Petru

Ale nie może być tak że po ośmiu latach mówi się – ordynacja podatkowa w 2017 roku.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Dnia 1 października 2014 roku premier Ewa Kopacz w swoim expose zapowiedziała opracowanie nowej ordynacji podatkowej. Tym zadaniem zajeła się Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego powołana przy ministrze finansów na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 roku. Zgodnie z harmonogramem pracy tej Komisji po czterech miesiącach od pierwszego posiedzenia, które odbyło się 21 listopada 2014 roku, w dniu 11 marca 2015 opublikowano kierunkowe założenia Ordynacji Podatkowej. Minister Finansów Mateusz Szczurek w maju 2015 roku poinformował dziennikarzy, że rząd ma przyjąć nowe założenia ordynacji we wrześniu i od wtedy prace nad nią mają potrwać dwa lata zgodnie z wydanym rozporządzeniem, niezależnie od sytuacji politycznej po październikowych wyborach parlamentarnych.

Wypowiedź jest prawdziwa, ponieważ harmonogram pracy Komisji Kodyfikacyjnej przewiduje wprowadzenie nowej ordynacji podatkowej w życie dwa lata od przyjęcia jej nowych założeń przez rząd – termin ten wypada we wrześniu 2017 roku.

Ryszard Petru

…nowoczesny system poboru opłat na autostradach w 2017.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Faktycznie, Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak 17 marca 2015 roku poinformowała dziennikarzy o wprowadzeniu nowego elektronicznego systemu poboru opłat.

Obecnie na polskich autostradach od 2011 roku działa system poboru opłat ViaToll. Wyłączność na jego obsługę ma międzynarodowa firma Kapsch, z którą GDDKiA (właściciel tego systemu) zawarła kontrakt obowiązujący do listopada 2018 roku. Minister Wasiak informowała, że w roku 2017 ruszą testy nowego systemu, a dopiero po wygaśnięciu kontraktu w 2018 mógłby on zacząć funkcjonować.

Wypowiedź należy uznać za fałsz, ponieważ na rok 2017 przewidziano dopiero testy nowego systemu – nie wprowadzenie go do użycia, co według szefowej resortu infrastruktury ma nastąpić dopiero w listopadzie 2018 roku po wygaśnięciu starego kontraktu na obsługę ViaToll przez Kapsch.

 

Ryszard Petru

Ustawa o VAT była nowelizowana 500 razy.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z raportem Ernst & Young zatytułowanym “System stworzony od podstaw, czyli prawdziwa historia 25-lecia polskich podatków” (str. 12) dokonano 36 nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług po 1 maja 2004 r.

Ryszard Petru

Dzisiaj premier Kopacz… podnosi bramki na autostradach wydając na to 50 mln zł.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Pod koniec czerwca Rada Ministrów podjęła uchwałę o czasowym zawieszeniu pobierania opłat za przejazdy autostradą A1. W związku z tym podjęto decyzję o przekazaniu Krajowemu Funduszowi Drogowemu 50 mln złotych na pokrycie strat spowodowanych zawieszeniem opłat.

Rafał Trzaskowski

Polska rozwijała się najszybciej w Unii Europejskiej [w czasie rządów PO-PSL].

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Kancelarię Premiera, w oparciu o dane Ministerstwa Finansów za Eurostatem, skumulowany wzrost Produktu Krajowego Brutto w Polsce w latach 2008-2014 był najwyższy w Unii Europejskiej i wyniósł 23,8 proc. – w pozostałych krajach UE nastąpił wzrost średnio o jedyne 0,6 proc.

Ryszard Petru

Rafał Trzaskowski: Jeżeli chodzi o kwestię kadencyjności [posłów] to mnie dziwi, dlatego że populizmu się po panu nie spodziewałem.

Ryszard Petru: To nie jest populizm, w Stanach [Zjednoczonych] tego typu rozwiązanie funkcjonuje.

Rafał Trzaskowski: Nie, nie ma takiego rozwiązania.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Kadencyjność członków organu przedstawicielskiego rzeczywiście funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych – na poziomie stanowym.

Przykładowo w Legislaturze Kalifornii, parlamencie stanu Kalifornia, kadencyjność jego członków wprowadzono w 1990 roku, w powszechnym głosowaniu poprawki do stanowej konstytucji. Za jej uchwaleniem oddano 3 744 447 (tj. 52,17%) głosów.

Doprowadziła ona do sytuacji w której członkiem Zgromadzenia Stanu – izby niższej, można było być jedynie przez trzy dwuletnie kadencje (sześć lat), a członkiem Senatu – iżby wyższej, przez dwie czteroletnie kadencje (osiem lat).

W 2012 roku doszło jednak do kolejnego głosowania, w którym zwiększono parlamentarzystom liczbę kadencji. W ten sposób członkiem zarówno Zgromadzenia i Senatu można być maksymalnie 12 lat (art. 4 § 2 konstytucji).

Podobne rozwiązania funkcjonują w 14 innych stanach.

Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski: Jeżeli chodzi o kwestię kadencyjności [posłów] to mnie dziwi, dlatego że populizmu się po panu nie spodziewałem.

Ryszard Petru: To nie jest populizm, w Stanach [Zjednoczonych] tego typu rozwiązanie funkcjonuje.

Rafał Trzaskowski: Nie, nie ma takiego rozwiązania.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Kadencyjność członków organu przedstawicielskiego rzeczywiście funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych – na poziomie stanowym.

Przykładowo w Legislaturze Kalifornii, parlamencie stanu Kalifornia, kadencyjność jego członków wprowadzono w 1990 roku, w powszechnym głosowaniu poprawki do stanowej konstytucji. Za jej uchwaleniem oddano 3 744 447 (tj. 52,17%) głosów.

Doprowadziła ona do sytuacji w której członkiem Zgromadzenia Stanu – izby niższej, można było być jedynie przez trzy dwuletnie kadencje (sześć lat), a członkiem Senatu – iżby wyższej, przez dwie czteroletnie kadencje (osiem lat).

W 2012 roku doszło jednak do kolejnego głosowania, w którym zwiększono parlamentarzystom liczbę kadencji. W ten sposób członkiem zarówno Zgromadzenia i Senatu można być maksymalnie 12 lat (art. 4 § 2 konstytucji).

Podobne rozwiązania funkcjonują w 14 innych stanach.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >