Rafał Trzaskowski i Ryszard Petru w Faktach po Faktach TVN24

24.07.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dnia 1 października 2014 roku premier Ewa Kopacz w swoim expose zapowiedziała opracowanie nowej ordynacji podatkowej. Tym zadaniem zajeła się Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego powołana przy ministrze finansów na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 roku. Zgodnie z harmonogramem pracy tej Komisji po czterech miesiącach od pierwszego posiedzenia, które odbyło się 21 listopada 2014 roku, w dniu 11 marca 2015 opublikowano kierunkowe założenia Ordynacji Podatkowej. Minister Finansów Mateusz Szczurek w maju 2015 roku poinformował dziennikarzy, że rząd ma przyjąć nowe założenia ordynacji we wrześniu i od wtedy prace nad nią mają potrwać dwa lata zgodnie z wydanym rozporządzeniem, niezależnie od sytuacji politycznej po październikowych wyborach parlamentarnych.

Wypowiedź jest prawdziwa, ponieważ harmonogram pracy Komisji Kodyfikacyjnej przewiduje wprowadzenie nowej ordynacji podatkowej w życie dwa lata od przyjęcia jej nowych założeń przez rząd – termin ten wypada we wrześniu 2017 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.