Ranking zaufania do polityków

08.12.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z najnowszymi, comiesięcznymi wynikami badania zaufania do polityków opublikowanymi przez CBOS dnia 20 listopada 2017, premier Beata Szydło cieszy się drugim najwyższym zaufaniem społecznym (56%). Trzecie miejsce w tym badaniu zajął Paweł Kukiz (51%).

Największym zaufaniem Polacy darzą prezydenta Andrzeja Dudę (69%). Miejsce 4 przypadło Mateuszowi Morawieckiemu (48%).

Share The Facts
Marek Jakubiak
Poseł


Potraktowanie w ten sposób kogokolwiek jest niesmaczne, a premiera już z całą pewnością. Premiera (Beaty Szydło), który przypomnę, ma drugi wynik zaufania poblicznego, a trzeci jest Paweł Kukiz.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.