Reakcja rządu na nawałnice

16.08.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W sobotę 12 sierpnia, dzień po największych burzach, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak i gen. brygadier Leszek Suski podczas odprawy odebrali meldunki z 6 województw, które zostały poszkodowane w żywiole. W wideokonferencji wzięli udział wojewodowie, reprezentanci policji i straży pożarnej, a w Gdańsku, na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i podczas wideokonferencji  była Premier Beata Szydło.

Share The Facts
Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji


Już w sobotę odbyła się wideokonferencja z moim udziałem, z udziałem Pani Premier, wojewodowie i komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej składali meldunki z podjętych działań w sobotę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.