Reakcja rządu na nawałnice

W zeszłym tygodniu nad Polską przeszły nawałnice, które spowodowały wiele szkód. W ich wyniku zginęło 6 osób, a ponad 50 zostało rannych. Najwięcej szkód nawałnice spowodowały w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Na temat pomocy poszkodowanym wypowiadali się Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak i sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk.

Sprawdzone wypowiedzi

Mariusz Błaszczak

Już w sobotę odbyła się wideokonferencja z moim udziałem, z udziałem Pani Premier, wojewodowie i komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej składali meldunki z podjętych działań w sobotę.

Prawda Ukryj uzasadnienie

W sobotę 12 sierpnia, dzień po największych burzach, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak i gen. brygadier Leszek Suski podczas odprawy odebrali meldunki z 6 województw, które zostały poszkodowane w żywiole. W wideokonferencji wzięli udział wojewodowie, reprezentanci policji i straży pożarnej, a w Gdańsku, na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i podczas wideokonferencji  była Premier Beata Szydło.

Share The Facts
Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji


Już w sobotę odbyła się wideokonferencja z moim udziałem, z udziałem Pani Premier, wojewodowie i komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej składali meldunki z podjętych działań w sobotę.

Michał Dworczyk

Wojsko w tego rodzaju sytuacjach może być uruchomione wyłącznie po wystąpieniu ze strony wojewody.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Michał Dworczyk odnosi się do sytuacji kryzysowych takich jak nawałnice, które przeszły nad Polską w zeszłym tygodniu. Postępowanie w takich sprawach określa ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

Ustawa w dwóch miejscach odnosi się do możliwości użycia wojska w przypadku pomocy w sytuacjach kryzysowych. Opisując uprawnienia i obowiązki wojewody przyznaje mu w art. 14 możliwość wnioskowania o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3. Natomiast we wspomnianym już art. 25 określa uprawnienie Ministra Obrony Narodowej do przekazania wojska do dyspozycji na terenach, które ucierpiały.

Jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „oddziałami Sił Zbrojnych”, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zadania, o których mówi ustawa to m.in. zadania poszukiwawczo-ratownicze, ewakuacja, prace zabezpieczające, naprawa i odbudowa infrastruktury technicznej, monitorowanie zagrożeń i ocena skutków żywiołu.

Kolejnym dokumentem określającym użycie Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych jest Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, który na stronie 434 w dziale Tryb uruchamiania Sił Zbrojnych RP do wsparcia działań w sytuacji kryzysowej przedstawia różne możliwości udziału wojska w przypadku różnych sytuacji. Podkreśla ona na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, że wojsko może być oddelegowane do zadań prewencyjnych i ratowniczych przez szefa MONu na wniosek wojewody.

Wojewoda Pomorski podjął decyzję o zaangażowaniu wojska w pomoc przy udrażnianiu koryta Brdy w poniedziałek.

Share The Facts
Michał Dworczyk
sekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej


Wojsko w tego rodzaju sytuacjach może być uruchomione wyłącznie po wystąpieniu ze strony wojewody.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >