Regulaminowe kary dla posłów

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka był gościem Beaty Michniewicz w Salonie politycznym Trójki. Wypowiadał się na temat kryzysu parlamentarnego i wyraził opinie, że w stosunku do posłów opozycji okupujących mównicę sejmową należałoby zastosować kary regulaminowe.

Sprawdzone wypowiedzi

Stanisław Tyszka

Beata Michniewicz: Kary regulaminowe, tzn. jakie są możliwe?
Stanisław Tyszka: Możliwe jest odebranie posłom na 3 miesiące połowy wynagrodzenia, możliwe jest wykluczenie posła z posiedzenia.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zasady odpowiedzialności regulaminowej posłów reguluje uchwała Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 „REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”.

Zgodnie z artykułem 23 ust.1 uchwały, w przypadku uniemożliwiania przez posła pracy Sejmu lub jego organów Prezydium Sejmu może podjąć uchwałę o obniżeniu uposażenia lub diety parlamentarnej posła, w wysokości nieprzekraczającej 1/2 uposażenia poselskiego lub pełnej diety parlamentarnej miesięcznie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Natomiast artykuł 175 opisuje procedurę wykluczenia posła z obrad Sejmu. Zgodnie z art. 175 ust.5 Marszałek ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu, jeżeli poseł nadal uniemożliwia prowadzenie obrad i na tym samym posiedzeniu został już upomniany.

Warto dodać, że uposażenie zgodnie z  ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora z 9 maja 1966 jest traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Dieta parlamentarna to środki finansowe przysługujące posłowi na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju.

W przedmiotowej analizie oceniamy jedynie zgodność wymienionych przez Marszałka Tyszkę kar z katalogiem kar w Regulaminie Sejmu. Nie odnosimy się do zasadności ich zastosowania w obecnej sytuacji w Sejmie.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >