Roman Giertych – Gość Radia Zet

Roman Giertych w Radiu Zet rozmawiał między innymi na temat ekstradycji. Czy obywatelom Polski, może grozić ekstradycja do USA?

Sprawdzone wypowiedzi

Roman Giertych

Polska nie może wydać swojego obywatela nikomu. I jest zakaz konstytucyjny, który został wyłącznie uchylony na potrzeby ENA, w związku z czym taka sytuacja, w której obywatel polski byłby ścigany przez Amerykanów w Polsce nie skończyłaby się ekstradycją, w polskim sądzie.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

W 1999 roku weszła w życie sporządzona w Waszyngtonie umowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotycząca ekstradycji.W art. 4 ww. dokumentu strony co prawda nie zobowiązują się do przekazania swojego obywatela, jednakże organ wykonujący (w Polsce jest nim Minister Sprawiedliwości) może wydać taką osobę, jeżeli według niego będzie to właściwe i możliwe.

W oparciu o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z roku 2010 art. 4 umowy polsko-amerykańskiej nie narusza Konstytucji Rzeczypospolitej (głównie dotyczy to art. 55). Ekstradycja jest możliwa, jeżeli spełnione zostaną przesłanki, potrzebne jest orzeczenie sądu w danej sprawie.

Treść art. 55 Konstytucji Rzeczpospolitej do roku 2006 zakazywała ekstradycji obywatela polskiego, w wyniku czego Europejski Nakaz Aresztowania, dokładniej art. 607t  był sprzeczny z Ustawą Zasadniczą RP. W 2006 roku Parlament uchwalił zmianę do art. 55, która głosi, że są okoliczności dopuszczające wydanie obywatela polskiego (art.55 ust. 2 i 3).

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >