Roman Giertych o programie „Zero tolerancji”

Roman Giertych na swojej oficjalnej stronie w portalu Facebook skrytykował program ministerialny „Przyjazna i bezpieczna szkoła”, powołując się na raport Najwyższej Izby Kontroli. Jednocześnie przypomniał o swoim programie „Zero tolerancji”, jednak przeliczył się mówiąc, że dzięki niemu przemoc w szkołach spadła o ponad 20%.

Sprawdzone wypowiedzi

Roman Giertych

NIK przedstawił raport z którego wynika, że program „Przyjazna i bezpieczna szkoła” realizowany w ostatnich latach przez MEN okazał się zwykłą klapą. Przemoc nadal króluje w polskich szkołach. Przypominam, że poprzedni program, który wdrożyłem w roku 2006 w ciągu kilkunastu miesięcy ograniczył przemoc w szkołach (według raportów Policji) o ponad 20% licząc rok do roku! Program z 2006 pt. „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” został przyjęty na mój wniosek przez Radę Ministrów i równie dobrze można go odtworzyć.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zmiana w liczbie przestępstw popełnianych na terenie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i zawodowych pomiędzy rokiem 2006 a 2007 wynosiła 18,5%, a nie – jak mówi R. Giertych – ponad 20%.

Wg. danych statystycznych policji, w roku 2006 na terenie wyżej wymienionych placówek oświatowych, popełniono 14.992 przestępstwa, zaś w roku 2007 – 12.219. Rzeczywiście zmiana jest istotna, natomiast nie jest to zmiana o ponad 20%.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >