Rozmieszczenie agencji wyspecjalizowanych Unii Europejskiej

W dniu 13 kwietnia 2018 r. poseł Nowoczesnej Marek Sowa w Sejmie wypowiadał się na tematy związane z polityką europejską. Polityk ustosunkował się do informacji dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2017 r. (przewodnictwo Estonii w Radzie Unii Europejskiej) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

Sprawdzone wypowiedzi

Marek Sowa

Przypomnę, że jako jeden z największych krajów mamy tylko Frontex, a np. Belgia ma sześć lokalizacji (agencji UE – przyp. red.), Francja – cztery, Luksemburg – trzy, Włochy – dwie, Holandia – dwie, Hiszpania – pięć.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Polska jest 6. największym krajem Unii Europejskiej pod względem powierzchni, zajmuje również 6. miejsce w UE, jeśli chodzi o liczbę ludności.

Zgodnie z danymi udostępnianymi przez Komisję Europejską, obecnie istnieją 33 agencje zdecentralizowane oraz 6 agencji wykonawczych. W Polsce swoją siedzibę ma jedna agencja UE – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX). Agencje są specjalnie wydzielonymi podmiotami od instytucji Unii Europejskiej, ich rolą jest wykonywanie określonych zadań w wąskim obszarze. Wyróżnia się:

– agencje zdecentralizowane (UE powołała te agencje do życia, aby mogły one realizować zadania naukowe i techniczne, które pomagają instytucjom UE we wdrażaniu polityk i podejmowaniu decyzji),

– agencje w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (powierza się im bardzo konkretne zadania techniczne, naukowe lub w zakresie zarządzania w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej),

– agencje wykonawcze (ustanawiane na czas określony przez Komisję Europejską w celu zarządzania wybranymi zadaniami związanymi z programami UE),

– agencje i organy Euroatomu (utworzone do osiągnięcia celów określonych w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej).

zrzut-ekranu-2018-04-20-o-18-27-07

*z powodu Brexitu z Londynu do Amsterdamu przenosi się Europejska Agencja Leków (EMA)

**z powodu Brexitu z Londynu do Paryża przenosi się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)

Share The Facts
Marek Sowa
poseł Nowoczesnej


Przypomnę, że jako jeden z największych krajów mamy tylko Frontex, a np. Belgia ma sześć lokalizacji (agencji UE – przyp. red.), Francja – cztery, Luksemburg – trzy, Włochy – dwie, Holandia – dwie, Hiszpania – pięć.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >